Nettsider med emneord «Ledig stilling»

Publisert 31. juli 2020 16:38

Ved Senter for europarett er det ledig en halv stillinger som vitenskapelig assistent fra høsten 2020. 

Søknadsfristen er torsdag 3. september 2020

Publisert 31. juli 2020 16:35

Ved Nordisk institutt for sjørett er en halv stilling for studenter ledig fra våren 2021 

Søknadsfristen er torsdag 3. september 2020

Publisert 31. juli 2020 16:25

Tjene pengar og byggje nettverk medan du skriv masteroppgåva?

Våre stillingar som vitskapeleg assistent med tilsetting frå haustsemestret 2020 har søknadsfrist torsdag 3. september 2020

For alle stillingane gjeld: God skriftlig og munnleg framstillingsevne på eit skandinavisk språk. UiO ønskjer fleire personar med innvandrar- og minoritetsbakgrunn i vitskapelige stillingar.

God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på et skandinavisk språk er en forutsetning.God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på et skandinavisk språk er en forutsetning.

UiO ønsker flere personer med innvandrer- og minoritetsbakgrunn i vitenskapelige stillinger. Disse oppfordres til å søke. 

God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på et skandinavisk språk er en forutsetning.

UiO ønsker flere personer med innvandrer- og minoritetsbakgrunn i vitenskapelige stillinger. Disse oppfordres til å søke.