Personer med emneord «Leseforståelse og tekstbasert læring»

Navn Telefon E-post Emneord
Bråten, Ivar Professor +47-22855282 ivar.braten@iped.uio.no Leseforståelse og tekstbasert læring, Pedagogikk
Grande, Germán García Stipendiat +47-22855303 g.g.grande@iped.uio.no Pedagogikk, Leseforståelse og tekstbasert læring
Grøver, Vibeke Professor +47-22857601 vibeke.grover@iped.uio.no Pedagogikk, Leseforståelse og tekstbasert læring, Minoritetsspråklige barn og unge, Språkutvikling og språkvansker
Hagen, Åste Marie Mjelve Førsteamanuensis +47-22857025 ammhage@isp.uio.no Pedagogikk, Leseforståelse og tekstbasert læring, Språk og leseforståelse, Mixed Methods research
Latini, Natalia Stipendiat +47-22857033 natalia.latini@iped.uio.no Pedagogikk, Leseforståelse og tekstbasert læring, Digitale læringsomgivelser
Lawrence, Joshua Professor +47-22858153 joshua.lawrence@iped.uio.no Pedgaogikk, Leseforståelse og tekstbasert læring, Kvantitativ metodologi
Lervåg, Arne Ola Professor +47-22844701 a.o.lervag@iped.uio.no Leseforståelse og tekstbasert læring, Minoritetsspråklige barn og unge, Språkutvikling og språkvansker, Pedagogikk
Olaussen, Bodil Stokke Professor emeritus +47-22844406 b.s.olaussen@iped.uio.no Pedagogikk, Leseforståelse og tekstbasert læring
Rydland, Veslemøy Professor +47-22844776 veslemoy.rydland@iped.uio.no Minoritetsspråklige barn og unge, Sosioemosjonell utvikling, Innovasjon, Pedagogikk, Språk og kommunikasjon, Rådgivning, Leseforståelse og tekstbasert læring, Tospråklig utvikling
Stang Lund, Elisabeth Stipendiat +47-22855528 e.s.lund@iped.uio.no Pedagogikk, Leseforståelse og tekstbasert læring, Kildevurdering
Strømsø, Helge Ivar Professor/ Prodekan for forskning +47-22858188 h.i.stromso@iped.uio.no Høyere utdanning, Leseforståelse og tekstbasert læring, Pedagogikk
Yang, Junyi Stipendiat +47-22840952 junyi.yang@iped.uio.no Pedagogikk, Leseforståelse og tekstbasert læring, Kina
Øzerk, Kamil Professor +47-22855347 kamil.ozerk@iped.uio.no Pedagogikk, Minoritetsspråklige barn og unge, Læringsutbytte, Utdanningsreformer, Tilpasset og inkluderende opplæring, Klasseromsforskning, Leseforståelse og tekstbasert læring, Læreplanstudier