Nettsider med emneord «Likestilling»

Publisert 28. mai 2020 12:15

8. desember 2019 var det 40 år siden FNs kvinnekonvensjon ble vedtatt av FNs generalforsamling.

Illustrasjon av nordlys på himmelen i blått, grønt, gult og fiolett.
Publisert 22. apr. 2020 13:16

Nordisk likestillingsrett er hverken enhetlig eller statisk. Gjennom sammenligninger av de ulike nordiske landene, tar prosjektet sikte på å bidra til forståelsen av hvordan «likhet» er konstruert i likestillings- og diskrimineringslovgivning.

Bildet kan inneholde: portrett, iris.
Publisert 12. sep. 2019 11:16

Professor Susanne Zwingel vil holde en gjesteforelsning med tittel

International gender equality norms - can we identify the impact?

Publisert 1. apr. 2019 13:33
Publisert 9. feb. 2018 11:25

Et fagseminar om religion, livssyn og menneskerettigheter i en helhetlig stortingsmelding og ny felles trossamfunnslov. Seminaret foregår på engelsk og norsk. 

Frise i Oslo rådhus, "Arbeiderbevegelsens utvikling i Norge"
Publisert 10. jan. 2017 14:44

Denne forskergruppen retter oppmerksomheten mot to «søyler» som satsningsområder for forskergruppens forskning i Norge, Norden og det globale sør:

  1. Individers velferdsrettigheter i endringstider.
  2. Betydningen av diskrimineringsforbudet og retten til likestilling og selvbestemmelse for individets stilling generelt og velferdsrettigheter spesielt.
Publisert 5. juni 2015 11:30

Hvilke rettigheter har barn og unge når deres identitet kommer i konflikt med det kjønnet de fikk tildelt ved fødselen?

Publisert 12. jan. 2011 09:33