Nettsider med emneord «Likestilling»

Pride-parade. To personer står foran en gruppe som holder regnbueflagg og plakater. Personen til venstre holder en plakat hvor det står "respect LGBT rights". Personen til høyre holder et stort regnbueflagg.
Publisert 30. juni 2021 14:42

Vi nærmer oss slutten av Pride-måneden. Pride er en tid for feiring, men siden begynnelsen har det også vært en rettighetskamp. Det er det fortsatt i dag. Selv om vi har sett en fremgang i LHBTIQ-personers rettigheter siden Stonewall-opprørene for over 50 år siden, er det fortsatt en lang vei å gå – både internasjonalt, og i Norge.

Pride-parade. To personer står foran en gruppe som holder regnbueflagg og plakater. Personen til venstre holder en plakat hvor det står "respect LGBT rights". Personen til høyre holder et stort regnbueflagg.
Publisert 30. juni 2021 11:30

Vi nærmer oss slutten av Pride-måneden. Pride er en tid for feiring, men siden begynnelsen har det også vært en rettighetskamp. Det er det fortsatt i dag. Selv om vi har sett en fremgang i LHBTIQ-personers rettigheter siden Stonewall-opprørene for over 50 år siden, er det fortsatt en lang vei å gå – både internasjonalt, og i Norge.

Publisert 28. mai 2020 12:15

8. desember 2019 var det 40 år siden FNs kvinnekonvensjon ble vedtatt av FNs generalforsamling.

Illustrasjon av nordlys på himmelen i blått, grønt, gult og fiolett.
Publisert 22. apr. 2020 13:16

Nordisk likestillingsrett er hverken enhetlig eller statisk. Gjennom sammenligninger av de ulike nordiske landene, tar prosjektet sikte på å bidra til forståelsen av hvordan «likhet» er konstruert i likestillings- og diskrimineringslovgivning.

Bildet kan inneholde: portrett, iris.
Publisert 12. sep. 2019 11:16

Professor Susanne Zwingel vil holde en gjesteforelsning med tittel

International gender equality norms - can we identify the impact?

Publisert 1. apr. 2019 13:33
Publisert 9. feb. 2018 11:25

Et fagseminar om religion, livssyn og menneskerettigheter i en helhetlig stortingsmelding og ny felles trossamfunnslov. Seminaret foregår på engelsk og norsk. 

Frise i Oslo rådhus, "Arbeiderbevegelsens utvikling i Norge"
Publisert 10. jan. 2017 14:44

Denne forskergruppen retter oppmerksomheten mot to «søyler» som satsningsområder for forskergruppens forskning i Norge, Norden og det globale sør:

  1. Individers velferdsrettigheter i endringstider.
  2. Betydningen av diskrimineringsforbudet og retten til likestilling og selvbestemmelse for individets stilling generelt og velferdsrettigheter spesielt.
Publisert 5. juni 2015 11:30

Hvilke rettigheter har barn og unge når deres identitet kommer i konflikt med det kjønnet de fikk tildelt ved fødselen?

Publisert 12. jan. 2011 09:33