Personer med emneord «Lokal-it»

Navn Telefon E-post Emneord
Aaberg, Torbjørn Korella Avdelingsingeniør +47-22840367 +47-40553262 (mob) t.k.aaberg@odont.uio.no Lokal-IT
Aass, Espen Overingeniør +47-22855268 espen.aass@ub.uio.no Bibliotek, Lokal-IT
Ali, Haris Avdelingsingeniør +47-22856097 haris.ali@uv.uio.no Lokal-it, brukerstøtte, it-tjenester
Amalathas, Theresa Shamini Overingeniør +47-22854285 theresaa@uv.uio.no Lokal-it, brukerstøtte
Ariansen, Morten Overingeniør +47-22850664 +47-90162230 (mob) morten.ariansen@medisin.uio.no Lokal-IT, E-post, Innkjøper, Brukeradministrasjon, Brukerstøtte, kalender, chat, Telefoni, Utskrift
Arnesen, Marianne Overingeniør +47-22844215 marianne.arnesen@ub.uio.no Bibliotek, Lokal-IT
Babinski, Adam Roman Senioringeniør +47-22856565 +47-97501770 (mob) a.r.babinski@farmasi.uio.no Lokal-IT, Innkjøp, Brukerstøtte, Brukeradministrering
Bakke, Kjetil Senioringeniør +47-22856699 kjetil.bakke@geo.uio.no IT-drift, Lokal-IT
Bakkeby, Adrian C. Avdelingsingeniør +47-22851211 a.c.bakkeby@medisin.uio.no Lokal-IT
Berg, Thomas Senioringeniør +47-22852069 thomas.berg@odont.uio.no IT-tjenester, Nettverksdrift, Lokal-IT, Serverdrift, PACS
Berntsen, Morten Senioringeniør +47-22855557 +47-97536100 (mob) morten.berntsen@kjemi.uio.no Lokal-IT, IT-støtte til forskning
Bertheussen, Jens Martin Overingeniør +47-22858119 j.m.bertheussen@uv.uio.no Lokal-it, brukerstøtte
Bredholt, Victor Overingeniør +47-22850666 +47-92442236 (mob) victor.bredholt@medisin.uio.no Lokal-IT, Brukeradministrasjon, Brukerstøtte, Utskrift, Telefoni, E-post, kalender, Innkjøper, chat
Børresen, Knut Overingeniør +47-22844231 knut.borresen@ub.uio.no Bibliotek, Lokal-IT, AV-tjenester, Innkjøp
Cheng, Gang Overingeniør +47-22840578 gang.cheng@ncmm.uio.no IT-tjenester, Brukeradministrasjon, Lokal-IT, Server- og driftstjenester
Christiansen, Torgeir Senioringeniør +47-22854137 torgeir.christiansen@ils.uio.no Lokal-it
Ekstrøm, Odin Mikal Avdelingsingeniør +47-22852046 +47-90817397 (mob) o.m.ekstrom@odont.uio.no Lokal-IT, IT-tjenester
Fahle, Morten Senioringeniør +47-22851240 morten.fahle@medisin.uio.no Lokal-IT
Frantzen, Kjetil Kjørholt Overingeniør +47-22859444 +47-95041429 (mob) k.k.frantzen@jus.uio.no Brukeradministrasjon, Telefoni, AV-tjenester, IT-tjenester, IT-innkjøp, Lokal-IT, web, Utskrift
Fredvik, Terje Senioringeniør +47-22856508 99705109 terje.fredvik@astro.uio.no Programmering, SPICE, Solar Orbiter, IT-støtte til forskning, Mac, Brukerstøtte, Lokal-IT, Hinode, IRIS, Rombaserte observasjoner, Japan, USA, Spania, Frankrike, England, Astronomi og astrofysikk, Solfysikk
Gulheim, Bjørn Sverre Overingeniør +4797750416 b.s.gulheim@ils.uio.no Teaching Learning Video Lab, Lokal-it
Hansen, Thomas Senioringeniør +47-22852747 +47-92299305 (mob) thoh@ifi.uio.no Lokal-IT, IT-støtte til forskning, IT-støtte til undervisning, MacOS, iOS, Workspace One, Airwatch, Devilry, Munki
Horta, Maximiliano Nunez Konsulent m.n.horta@mn.uio.no Lokal-IT, IT support
Kakar, Sukhdeep Kaur Avdelingsingeniør +47-22852090 s.k.kakar@odont.uio.no Nettskjema, Sympa, Vortex, Facad, Facad Collector, IP Telefoni, Lokal-IT, Canvas, IT kurs, Brukerkonto, IT-tjenester
Karpen, Lucy Senioringeniør +4798021088 (mob) +47 98021088 karpenl@math.uio.no Brukerstøtte, Brukeradministrasjon, Lokal-IT, Server- og driftstjenester
Kristensen, Eirik Mohn Overingeniør +47-22851049 e.m.kristensen@medisin.uio.no Lokal-IT
Kristiansen, Bård I permisjon Lokal-IT, Brukeradministrasjon, Server- og driftstjenester, Brukerstøtte
Kvernes, Terje Senioringeniør +47-22855802 +47-41573210 (mob) terjekv@math.uio.no Lokal-IT, Brukeradministrasjon, Server- og driftstjenester, Brukerstøtte, AV-tjenester
Lebesbye, Torgeir Overingeniør +47-22852419 torgeirl@ifi.uio.no Lokal-IT, IT-støtte til undervisning, Devilry
Leifsen, Torben Senioringeniør +47-22857523 +47-45255580 (mob) torben.leifsen@astro.uio.no IT-støtte til forskning, Server- og driftstjenester, Lokal-IT
Manickam, Yogalingam +47-22859014 +47-93054593 (mob) yogalingam.manickam@medisin.uio.no Lokal-IT, IT-støtte til forskning, Administrative IT-tjenester
Miøen, Tore Overingeniør +47-22852318 +47-95761760 (mob) tore.mioen@odont.uio.no Lokal-IT, IT sikkerhet, IT-tjenester
Narendran, Arul Senioringeniør +47-22851921 +47-99644080 (mob) arul.narendran@khm.uio.no Lokal-IT
Navaratnam, Shanthan Seksjonssjef +47-22852120 +47-97178440 (mob) shanthan.navaratnam@odont.uio.no IT-leder, Lokal-IT, IKT i læring, Budsjett, Innkjøp, IT-tjeneser
Nymoen, Kenneth Overingeniør +47-22844824 kenneth.nymoen@ils.uio.no Lokal-it
Pillai, Jayananthan Somasekaram Overingeniør +47-22852119 +47-91608507 (mob) j.s.pillai@odont.uio.no Brukerstøtte, Lokal-IT, IT-tjenester
Randen, Espen Senioringeniør +47-22855071 espen.randen@usit.uio.no Lokal-IT, Brukeradministrasjon
Rian, Sindre Kristoffer Senioringeniør +47-22845822 s.k.rian@medisin.uio.no Lokal-IT, Brukeradministrasjon, Programmer, Datamaskin, Mobil
Rosenberg, Gulbrand Overingeniør +47-22844067 gulbrand.rosenberg@uv.uio.no Lokal-it, brukerstøtte
Saatchi, Zoha Shima Høegh-Omdal Overingeniør +47-22859458 +47-93415850 (mob) z.s.h.o.saatchi@jus.uio.no Lokal-IT, IT-tjenester, Brukeradministrasjon, Utskrift, AV-tjenester, Telefoni
Samuel, Yonathan Avdelingsingeniør +47-22857146 +47-22857146 (mob) yonathan.samuel@farmasi.uio.no Lokal-IT
Selnes, Rune Senioringeniør +47-22850302 +47-93227079 (mob) rune.selnes@teologi.uio.no Nettredaktør, Nettpublisering, IT-tjenester, Lokal-IT, Sosiale medier
Shaw, Endre Aalrust Senioringeniør +47-22840825 endreak@ifi.uio.no Lokal-IT
Skar, Kristin Senioringeniør +47-22852461 +47-92404514 (mob) kritisk@ifi.uio.no Lokal-IT, IT-støtte til undervisning, IT-støtte til forskning
Storvik, Arve Seksjonsleiar 22 85 47 86 92 28 44 13 (mob) arve.storvik@ub.uio.no Bibliotek, Lokal-IT
Sørhaug, Terje Avdelingsingeniør +47-22857385 terje.sorhaug@kjemi.uio.no Lokal-IT
Tadesse, Melaku Overingeniør +47-22840537 +47-46611203 (mob) melaku.tadesse@ncmm.uio.no Brukeradministrasjon, IT-tjenester, Lokal-IT
Thoresen, Terje Kristian Lian Overingeniør +47-22840702 t.k.l.thoresen@uv.uio.no Lokal-IT, Innkjøp, Server- og driftstjenester, Datamaskin, IT-tjenester, EngageLab
Torgersen, Gerald Overingeniør +47-22852112 +47-47237536 (mob) gerald.torgersen@odont.uio.no PACS, Strålevern, diagnostisk fysikk, strålingdoser, CT, Cone Beam CT, kvalitetskontroll av avansert radiologisk utstyr, Strålevernkoordinator, Lokal-IT
Troldmyr, Torbjørn Overingeniør +47-95002844 (mob) torbjorn.troldmyr@ub.uio.no Bibliotek, Lokal-IT
Valla, Joakim Overingeniør +47-22856061 +47-99501600 joakim.valla@sv.uio.no IT-tjenester, Brukerstøtte, Lokal-IT
Winge, Erik Overingeniør +47-22859498 +47-48005335 (mob) erik.winge@ub.uio.no Bibliotek, Lokal-IT, IT-tjenester, Maskinlæring
Øien, Andre Senioringeniør +47-67968844 +47-90580317 (mob) andre.oien@medisin.uio.no Lokal-IT, IT-støtte til forskning, Administrative IT-tjenester, Adobe lisenser