Nettsider med emneord «Menneskerett»

Publisert 2. mai 2011 09:20

Born sine rettar er eit viktig forskingstema hjå oss. Målet for forskinga er  å synleggjere born si stilling i retten, og å gje kunnskap som kan nyttast i arbeid med juridiske problemstillingar som gjeld born.

Publisert 12. mai 2009 11:56

 24 deltakere fra 8 nasjoner møtes i SMRs lokaler denne uken for å delta i senterets introduksjonskurs i menneskerettigheter. 

Publisert 29. apr. 2009 14:00

Norsk Senter for menneskerettigheter (SMR) har levert sin rapport til Universal Periodic Review – Gjennomgang av Norge i FNs menneskerettighetsråd.

Hva er Universal Periodic Review?