Personer med emneord «Menneskerettigheter og bærekraftig utvikling»

Navn Telefon E-post Emneord
Jones, Peris Sean Professor +47 22842084 +47 94862250 (mob) p.s.jones@nchr.uio.no Menneskerettigheter, Menneskerettigheter og bærekraftig utvikling