Nettsider med emneord «Menneskerettigheter» - Side 4

Publisert 26. juni 2009 14:17

Saken om russiske domstolers tvangssalg av Telenors aksjer er høyst problematisk i forhold til to sett av menneskerettigheter, skriver SMR-forsker Njål Høstmælingen i en kronikk i dagens utgave av Dagbladet. 

Publisert 24. juni 2009 10:16

Førsteamanuensis Jan Helgesen ved SMR er  medlem av et menneskerettighetsutvalg oppnevnt av Stortingets presidentskap. Utvalget skal utrede og fremme forslag til en begrenset revisjon av Grunnloven med det mål å styrke menneskerettighetenes stilling i denne.

Publisert 5. juni 2009 11:29

Gáldu Cála – Tidsskrift for urfolks rettigheter – er ute med et spesialnummer om FNs barnekonvensjon og dens spesielle relevans i forhold til samisk kultur og samiske barn. SMR-stipendiat Hadi Khosravi Lile er forfatter for hele publikasjonen med unntak forordet som er skrevet av Carsten og Lucy Smith. 

Publisert 20. jan. 2009 09:28
Publisert 9. des. 2008 13:04
Publisert 18. nov. 2008 15:20
Publisert 29. apr. 2008 12:47
Publisert 29. apr. 2008 12:44
Publisert 28. apr. 2008 20:24
Publisert 28. apr. 2008 19:35
Publisert 28. apr. 2008 19:10
Publisert 25. apr. 2008 11:11
Publisert 14. mars 2008 11:41
Publisert 14. mars 2008 11:09
Publisert 14. mars 2008 10:08
Publisert 14. mars 2008 10:03
Publisert 14. mars 2008 09:42
Publisert 14. mars 2008 09:29
Publisert 14. mars 2008 09:22
Publisert 13. mars 2008 11:30