Nettsider med emneord «Menneskerettigheter» - Side 4

Publisert 3. jan. 2012 10:15
Publisert 5. sep. 2011 09:43

Prosjektet undersøker legitimiteten til menneskerettighetsdomstoler og andre internasjonale tilsynsorganer på flere nivåer – særlig nasjonalt, europeisk og internasjonalt.

Publisert 12. mai 2011 11:03

This project addresses the exercise of authority by international institutions: its features, its causes and effects, and its implications.

Publisert 29. mars 2011 10:24
Publisert 12. jan. 2011 09:33
Publisert 1. okt. 2010 12:53
Publisert 19. aug. 2010 10:55

Kurs for lærere i den videregående skole på Universitetet i Agder og Arkivet i Kristiansand 21.-22. september. AVLYST

Publisert 10. mars 2010 14:28

Hvordan forholder vi oss når menneskerettigheter som ytringsfrihet og religionsfrihet kolliderer?

Dette spørsmålet vil stå i fokus på etterutdanningskurs for lærere i videregående skole, samt ansatte på høgskoler og universiteter 8. april på Arkivet i Kristiansand.

Publisert 4. nov. 2009 09:59

Prosjektet har som mål å utforske og sammenligne ulike ikke-statlige aktørers kamp for menneskerettigheter i Kambodsja, Ghana, Kenya, Nepal og Zimbabwe.

Publisert 26. juni 2009 14:17

Saken om russiske domstolers tvangssalg av Telenors aksjer er høyst problematisk i forhold til to sett av menneskerettigheter, skriver SMR-forsker Njål Høstmælingen i en kronikk i dagens utgave av Dagbladet. 

Publisert 24. juni 2009 10:16

Førsteamanuensis Jan Helgesen ved SMR er  medlem av et menneskerettighetsutvalg oppnevnt av Stortingets presidentskap. Utvalget skal utrede og fremme forslag til en begrenset revisjon av Grunnloven med det mål å styrke menneskerettighetenes stilling i denne.

Publisert 5. juni 2009 11:29

Gáldu Cála – Tidsskrift for urfolks rettigheter – er ute med et spesialnummer om FNs barnekonvensjon og dens spesielle relevans i forhold til samisk kultur og samiske barn. SMR-stipendiat Hadi Khosravi Lile er forfatter for hele publikasjonen med unntak forordet som er skrevet av Carsten og Lucy Smith. 

Publisert 20. jan. 2009 09:28
Publisert 9. des. 2008 13:04
Publisert 18. nov. 2008 15:20
Publisert 29. apr. 2008 12:47
Publisert 29. apr. 2008 12:44
Publisert 28. apr. 2008 20:24
Publisert 28. apr. 2008 19:35
Publisert 28. apr. 2008 19:10
Publisert 25. apr. 2008 11:11
Publisert 14. mars 2008 11:41
Publisert 14. mars 2008 11:09
Publisert 14. mars 2008 10:08
Publisert 14. mars 2008 10:03