Nettsider med emneord «Menneskerettigheter» - Side 3

Publisert 13. mars 2008 11:30
Publisert 12. jan. 2011 09:33
Publisert 9. okt. 2012 10:57
Publisert 30. aug. 2016 12:28
Publisert 3. feb. 2017 09:58
Publisert 5. okt. 2017 14:47
Publisert 17. juni 2020 11:55
Publisert 11. mai 2021 13:44
Publisert 18. nov. 2008 15:20
Publisert 29. apr. 2016 15:22
Publisert 18. mai 2016 14:47
Publisert 19. mai 2016 13:03
Publisert 19. aug. 2016 09:53
Publisert 14. mars 2008 10:08
Publisert 2. des. 2020 12:27
Publisert 14. mars 2008 09:22
Publisert 9. jan. 2018 14:17

Boken som utgis på Gyldendal Juridisk har en bred, tverrfaglig tilnærming til fremmedkrigerfenomenet. Den gir et substansielt bidrag til den pågående debatten om fremmedkrigere og terrorisme i de skandinaviske landene. Redaktører: Anna Andersson,Sofie A.E. Høgestøl, Anne Christine Lie

Publisert 13. apr. 2018 11:09

En samarbeidsavtale mellom juridisk fakultet på UiO og Fudan University Law School ble undertegnet i Shanghai i dag. Formålet med avtalen er å fremme akademiske samarbeid, blant annet gjennom studentutveksling og felles forskning.

Publisert 5. sep. 2011 09:43

Prosjektet undersøker legitimiteten til menneskerettighetsdomstoler og andre internasjonale tilsynsorganer på flere nivåer – særlig nasjonalt, europeisk og internasjonalt.

Publisert 4. apr. 2016 15:00

Ved å undersøke to aktører, FNs traktatorganer og de Nasjonale institusjonene, vil Domenico Zipolis prosjekt undersøke dynamikken mellom de internasjonale menneskerettighetsstandardene og lokal nasjonal praksis.

Prosjektets hovedsider er på engelsk. 

Publisert 8. apr. 2016 13:47

Mat, menneskerettigheter og næringsliv, Food, Human Rights and Corporations (FoHRC) er et flerfaglig akademisk forsknings-og handlingsinitiativ forankret ved SMR (Universitetet i Oslo) i samarbeid med Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) og diverse NGO-er.  

Prosjektets engelske hovedsider

Publisert 8. apr. 2016 14:18

Dette ph.d-prosjektet analyserer den juridiske rollen og ansvaret større bedrifter og selskaper har i den økonomiske, sosiale og politiske dynamikken på nasjonalt og internasjonalt nivå. Og spørsmålet som stilles er hva konsekvensene blir dersom slike enheter ikke opererer i samsvar med internasjonale standarder. 

Prosjektets hovedside er på engelsk

Publisert 12. apr. 2016 10:46

Prosjektet søker å analysere, fra et normativt perspektiv, den interamerikanske menneskerettighetsdomstolens rolle og funksjon i arbeidet med å etterprøve lovvedtak og andre beslutninger fattet av ulike statlige organer i latinamerikanske stater. 

Prosjektets hovedsider er på engelsk. 

Publisert 16. mars 2017 11:23
Publisert 18. mai 2017 11:10