Nettsider med emneord «Menneskerettigheter» - Side 3

Publisert 8. apr. 2016 13:47

Mat, menneskerettigheter og næringsliv, Food, Human Rights and Corporations (FoHRC) er et flerfaglig akademisk forsknings-og handlingsinitiativ forankret ved SMR (Universitetet i Oslo) i samarbeid med Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) og diverse NGO-er.  

Prosjektets engelske hovedsider

Publisert 8. apr. 2016 14:18

Dette ph.d-prosjektet analyserer den juridiske rollen og ansvaret større bedrifter og selskaper har i den økonomiske, sosiale og politiske dynamikken på nasjonalt og internasjonalt nivå. Og spørsmålet som stilles er hva konsekvensene blir dersom slike enheter ikke opererer i samsvar med internasjonale standarder. 

Prosjektets hovedside er på engelsk

Publisert 16. mars 2017 11:23
Publisert 5. sep. 2011 09:43

Prosjektet undersøker legitimiteten til menneskerettighetsdomstoler og andre internasjonale tilsynsorganer på flere nivåer – særlig nasjonalt, europeisk og internasjonalt.

Publisert 12. apr. 2016 10:46

Prosjektet søker å analysere, fra et normativt perspektiv, den interamerikanske menneskerettighetsdomstolens rolle og funksjon i arbeidet med å etterprøve lovvedtak og andre beslutninger fattet av ulike statlige organer i latinamerikanske stater. 

Prosjektets hovedsider er på engelsk. 

Publisert 12. okt. 2017 09:14

Den siste tiden er det blitt omtalt flere saker knyttet til deltakelse i terrororganisasjoner, og det er grunn til å tro at det vil komme flere straffesaker i fremtiden. Delta på et spennende kurs i straffelovens terrorbestemmelser og forholdet til humanitær rett og humanitær bistand.

Påmelding - frist 1. november.

Publisert 14. mars 2008 09:42
Publisert 14. mars 2008 11:09
Publisert 14. mars 2008 10:08
Publisert 29. jan. 2016 10:00
Publisert 19. sep. 2017 08:28
Publisert 18. nov. 2008 15:20
Publisert 29. apr. 2016 15:22
Publisert 18. mai 2016 14:47
Publisert 19. mai 2016 13:03
Publisert 8. jan. 2018 12:26
Publisert 26. okt. 2020 09:11
Publisert 7. juli 2016 14:06
Publisert 19. aug. 2016 09:53
Publisert 14. mars 2008 09:22
Publisert 2. jan. 2020 13:01
Publisert 14. mars 2008 10:03
Publisert 1. okt. 2010 12:53
Publisert 3. jan. 2012 10:15
Publisert 9. aug. 2021 14:14