Nettsider med emneord «Menneskerettigheter» - Side 4

Publisert 15. juni 2021 13:24
Publisert 18. nov. 2008 15:20
Publisert 29. apr. 2016 15:22
Publisert 18. mai 2016 14:47
Publisert 19. mai 2016 13:03
Publisert 8. jan. 2018 12:26
Publisert 26. okt. 2020 09:11
Publisert 7. juli 2016 14:06
Publisert 28. apr. 2008 20:24
Publisert 29. apr. 2008 12:44
Publisert 29. apr. 2008 12:47
Publisert 28. apr. 2008 19:10
Publisert 9. des. 2008 13:04
Publisert 25. apr. 2008 11:11
Publisert 13. mars 2008 11:30
Publisert 12. jan. 2011 09:33
Publisert 9. okt. 2012 10:57
Publisert 30. aug. 2016 12:28
Publisert 3. feb. 2017 09:58
Publisert 5. okt. 2017 14:47
Publisert 11. mai 2021 13:44
Bildet kan inneholde: mennesker, samfunnet, tilpasning, ungdom, begivenhet.
Publisert 20. nov. 2019 14:37

«True-crime» sjangeren har rettet offentlighetens søkelys mot feilaktige domfellelser og andre justisfeil som følge av bruken av manipulerende avhørsteknikker. «Etterforskningsintervju» (investigative interviewing) er en metode for politiavhør uten manipulasjon, utilbørlig press -  vold eller trusler om vold.

Publisert 17. juni 2020 11:55
Publisert 3. mai 2016 15:26

Ryssdalseminaret er en årlig begivenhet som primært er rettet mot norske dommere, og omhandler ulike temaer innenfor internasjonale domstoler og norsk rett. Årets seminar arrangeres i samarbeid med Domstolsadministrasjonen og har temaet "Domstolenes og dommernes uavhengighet".