Nettsider med emneord «Miljørett»

Publisert 14. feb. 2020 15:59
Publisert 6. feb. 2020 16:02
Publisert 23. jan. 2020 15:32
Publisert 8. feb. 2019 15:35

Her finner du forslag til titler for masteravhandlingen innenfor disse temaene: Plan og bygningsrett, miljørett, tingsrett, eiendomsrett og ekspropriasjonsrett, og havrett/sjørett.

Publisert 23. mars 2018 16:41
Publisert 24. jan. 2017 17:54

Innledning ved Ingeborg Bech fra foreningen MiljøRett §112 

Publisert 2. jan. 2017 16:20
Publisert 15. nov. 2016 10:44
Publisert 29. sep. 2014 13:51
Publisert 5. sep. 2014 15:16
Publisert 1. juli 2013 14:13
Publisert 6. juni 2013 09:46

Ved Nordisk institutt for sjørett har interessen for de offentligrettslige aspektene ved sjørett økt det siste tiåret. Fra 2013 har Instituttet innledet samarbeid med noen nøkkelpartnere og formalisert dette internasjonale samarbeidet i Oslo havrettsforum.

Publisert 15. okt. 2012 11:08
Publisert 30. mai 2012 14:35

Antologien "Climate Change from a Criminological Perspective" utkommer på Springer forlag i juni 2012.

   
Publisert 29. mai 2012 15:00

Miljøkriminaliteten og dets ofre er tema for to-dagers seminaret i Nederland, 17. og 18. september.

Publisert 24. aug. 2010 10:45
Publisert 29. apr. 2010 14:10
Publisert 21. sep. 2009 15:22

Nicolai Nyland ved Institutt for offentlig rett avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Kan man, med utgangspunkt i prinsippet om bærekraftig utvikling oppstille en folkerettslig plikt for stater til å beskytte sitt eget miljø? Hvilken betydning får i tilfelle en slik plikt for suverenitetsprinsippet?

Publisert 17. sep. 2009 13:22

Cand.jur Nicolai Nyland ved Institutt for offentlig rett vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Er stater folkerettslig forpliktet til å beskytte miljøet? - En analyse av tradisjonelle og nye måter å se rettsforholdet mellom stater og miljøet på.

Publisert 3. nov. 2008 14:15
Publisert 14. mars 2008 10:32
Publisert 14. mars 2008 10:08
Publisert 14. mars 2008 09:42
Publisert 14. mars 2008 09:19