Nettsider med emneord «Minoriteter»

Publisert 7. juni 2017 11:06
Publisert 24. mars 2017 16:16
Publisert 23. nov. 2016 09:45

The Nordic Journal of Human Rights winter issue for 2016 features four research articles covering a wide range of human rights topics: international election observation, women’s rights, substantive equality and judicial responses to ethno-cultural claims, as well as an ethnographic study of Mayan concepts and human rights framework. In this issue, all our contributing authors analyse and promote the development of more sophisticated rights frameworks and jurisprudence.

Publisert 3. mai 2011 11:05

Utvikling er eit nøkkelord for forskinga innan fleire fagretningar ved fakultetet. Menneskerettar og utviklingsarbeid, og endringer i individet sin rettsstilling i eit globalt og pluralistisk sosialt, kulturelt og rettsleg landskap, er viktige problemstillingar i vår forsking.

Publisert 31. mai 2010 09:11

Prosjektet tar for seg valgsystemers rolle i stabilisering av konfliktområder, og virkningen på demokratiske beslutningsprosesser.

Publisert 10. nov. 2008 10:59
Publisert 29. apr. 2008 12:47