Nettsider med emneord «Norden»

Illustrasjon av nordlys på himmelen i blått, grønt, gult og fiolett.
Publisert 22. apr. 2020 13:16

Nordisk likestillingsrett er hverken enhetlig eller statisk. Gjennom sammenligninger av de ulike nordiske landene, tar prosjektet sikte på å bidra til forståelsen av hvordan «likhet» er konstruert i likestillings- og diskrimineringslovgivning.

Publisert 15. okt. 2012 11:08
Publisert 29. apr. 2010 14:10
Publisert 24. juni 2009 23:50
Publisert 24. juni 2009 23:37
Publisert 24. juni 2009 15:45