Nettsider med emneord «NorthWind»

Wind farm
Publisert 14. des. 2020 13:12

The legal and regulatory framework is one of the central conditions for enabling a sustainable energy transition. 

Havvindpark
Publisert 11. des. 2020 15:59

Juridiske rammevilkår er sentrale når man skal tilrettelegge for en bærekraftig energiomstilling. 

Nordisk institutt for sjørett skal bidra med sentral kompetanse innenfor energirett, kontraktsrett, EU/EØS-rett, miljørett, havrett, konsesjonsrett, arealplanlegging på land og til havs.