Nettsider med emneord «Oppdrett»

Publisert 12. des. 2018 14:05

Forfatter: Hanna Varberg Nicholls

Publisert 7. mars 2017 16:12

Dette forskingsprosjektet undersøkjer rammevilkåra for ei heilskapleg forvalting av areal og ressursar i kystsona på tvers av sektorar og styresmaktsnivå.