Nettsider med emneord «Oslokoalisjonen»

Henter forslag fra Google
Publisert 29. mai 2019 15:13

The NCHR Oslo Coalition hosts panel at the seventh annual "Law and Religion in Africa Conference", organised by the African Consortium for Law and Religion Studies (ACLARS) in Botswana. 

Publisert 2. mars 2018 16:26

Over seksti personer møtte opp da SMR, STL og HL-senteret arrangerte fagseminar for å diskutere Kulturdepartementets forslag til ny felles lov for Den norske kirke og de andre tros- og livssynssamfunnene.