Personer med emneord «Personaladministrasjon»

Navn Telefon E-post Emneord
Varsi Øien, Sylvi Anita Rådgiver 22856907 saoien@sv.uio.no Personaladministrasjon
Aks, Elisabeth Kontorsjef +47-22852263 +47-91742265 (mob) elisabeth.aks@odont.uio.no Organisasjonsutvikling, Økonomistyring, Personaladministrasjon, Internkontroll
Arntzen, Anne Margit Administrativ leder +47-22857398 +47-90176081 (mob) A.M.Arntzen@smn.uio.no SMN, TeamSMN, Personaladministrasjon, HMS, Økonomi, Strategi, Organisasjonsutvikling, Arbeidsmiljø, Budsjett, Forskningsadministrasjon
Bakken, Marie Cecilie Rådgiver +47-22850508 m.c.bakken@medisin.uio.no HR-system, Permisjon, Lønn, Personaladministrasjon, Fravær, Rekruttering, Regelverk, Ansettelser
Berg-Eriksen, Karoline Rådgiver +47-22844680 karoline.berg-eriksen@medisin.uio.no Personaladministrasjon, Rekruttering, Arbeidsrett, Ansettelser, Regelverk
Bjørgo, Elisa Kontorsjef +47-22840608 elisa.bjorgo@ncmm.uio.no Lederstøtte, Økonomi, Ansettelser, Personaladministrasjon, Forskningsadministrasjon, Strategi, Molekylærbiologi, Livsvitenskap, Forskerstøtte MED
Brånå, Thomas Rådgiver +47-22856374 thomas.brana@nhm.uio.no Personaladministrasjon, HR, Permisjon, Ansettelse, Fravær, Fratredelse, Rekruttering, Lønn, Pensjon
Båum, Anne Rådgiver +47-23074409 anne.baum@ub.uio.no Bibliotek, Alma, Fjernlån, Personaladministrasjon, SapUiO
Dalseng, Unni Direktør +47-91724871 (mob) unni.dalseng@admin.uio.no Ledelse, Økonomistyring, Personaladministrasjon
Dudzinska, Paulina Natalia Seniorkonsulent +47-22859196 p.n.dudzinska@uv.uio.no Personaladministrasjon, HMS
Ecklund, Heidi Falch Seniorrådgiver +47-22859227 +47-90730348 (mob) +47-90730348 h.f.ecklund@medisin.uio.no Rekruttering, Regelverk, Personaladministrasjon, Ansettelser, HR-system
Eftevåg, Åshild Maria Kontorsjef +47-22854423 (+47) 40211930 a.m.eftevag@ibv.uio.no Personaladministrasjon, HMS, Økonomistyring, Ansettelser
Ekstrand, Heidi Rådgiver +47-22856849 +47-41221683 (mob) heidi.ekstrand@ilos.uio.no Økonomi, Personaladministrasjon, Lønn
Farbrot, Karoline Seniorkonsulent +47-22844469 karoline.farbrot@hf.uio.no Personaladministrasjon, HMS
Fossen, Emily Henriksen Førstekonsulent +47-22844442 e.h.fossen@hf.uio.no Personaladministrasjon
Fredriksen, Kristin Fedje Kontorsjef +47-22858060 +47 99485014 k.f.fredriksen@isp.uio.no Personaladministrasjon
Frydendal, Mette Rådgiver +47-22855218 +47-91657772 (mob) mette.frydendal@sv.uio.no Personaladministrasjon, tilsettingssaker, eBilag
Gislerud, Elin Rådgiver +47-22851564 elin.gislerud@medisin.uio.no Personaladministrasjon, ansettelser, rekruttering, HR regelverk, HR-system
Gjerstad, Marianne Avdelingsleder +47-22856606 marianne.gjerstad@jus.uio.no Personaladministrasjon, Rekruttering
Grønsberg, Cindy Seniorkonsulent +47-22844474 cindy.gronsberg@iped.uio.no Studieadministrasjon, Bachelor i pedagogikk, UVEXFAC, Økonomi, Bilag, Personaladministrasjon, Refusjon, Reise, Sykemelding
Guttormsen, Torunn Standal Rådgiver +47-22854272 t.s.guttormsen@mn.uio.no Personaladministrasjon, Ansettelser, Permisjoner
Halfstad, Åse Ragnhild Rådgiver +47-22844681 a.r.halfstad@medisin.uio.no Regelverk, Ansettelser, Personaladministrasjon, Saksbehandling, Lønn, Fravær, Permisjon, HR-system, Rekruttering
Hansen, Heidi Førstekonsulent +47-22844082 heidi.hansen@ub.uio.no Økonomi, Bibliotek, Personaladministrasjon
Holm, Greta Seniorrådgiver +47-22856914 greta.holm@hf.uio.no Personaladministrasjon, Juridisk rådgiver, Lønn, Likestilling, Kurs
Holtan, Nina Rådgiver +47-22854424 nina.holtan@mn.uio.no Personaladministrasjon, Ansettelser, Permisjoner
Hope, Brigt Førstekonsulent +47-22855036 brigt.hope@ils.uio.no Opptak, Personaladministrasjon
Huglen, Erlend Rådgiver +47-22844691 erlend.huglen@medisin.uio.no Personaladministrasjon
Johansen, Bente Seniorrådgiver +47-22844074 bente.johansen@medisin.uio.no Prosjektledelse, Rekruttering, Regelverk, HR-system, Personaladministrasjon, Likestilling, Sidegjøremål
Jozelic, Jasna Rådgiver +47-22842071 jasna.jozelic@nchr.uio.no Personaladministrasjon, Rekruttering, HR-system, Organisasjonsutvikling, Kompetanseutvikling, Menneskerettigheter og religion, Menneskerettigheter og konflikt, kulturelt mangfoldt
Kaas, Astrid Waaler Kontorsjef +47-22855018 +47 41407447 a.w.kaas@ils.uio.no LAMU, Årsplan, Økonomi, Organisasjonsutvikling, HMS, Bestilling, Arbeidsmiljø, Rekruttering, Strategi, Personaladministrasjon, Budsjett
Kjelling, Teis Daniel Kontorsjef +47-22842012 +47-90085116 (mob) t.d.kjelling@nchr.uio.no Organisasjonsutvikling, Økonomistyring, planarbeid, Personaladministrasjon, Adminstrativ ledelse, Budsjett, Menneskerettigheter
Kramarova, Mira Seniorkonsulent +47 22 85 42 90 +47 90 40 44 59 (mob) mira.kramarova@hf.uio.no Personaladministrasjon, Foreldrepermisjon
Kristiansen, Thoril Rådgiver +47-22844699 thoril.kristiansen@medisin.uio.no Personaladministrasjon, Ansettelser, Rekruttering, Regelverk, HR-system, HMS
Kuløy, Ragnhild Seniorkonsulent 228 56060 ragnhild.kuloy@ikos.uio.no Gjesteforskere, Personaladministrasjon, Innkjøp
Kvedaraite, Vita Førstekonsulent +47-22854724 vita.kvedaraite@ikos.uio.no Personaladministrasjon, HMS
Langtvet, Anette Seksjonssjef +47-22850585 +47-91819967 anette.langtvet@medisin.uio.no Ledelse, Økonomistyring, Økonomi, Ekstern finansiering, Rekruttering, Personaladministrasjon, Forskerstøtte MED, FANE-HELSAM
Malnes, Maja Jenssen Rådgiver +47-22858033 m.j.malnes@admin.uio.no Prosjektledelse, Rådgivning, Rapportering, Opplæring, Jobbnorge, Vikarbyrå, Bemanningsbyrå, Whydentify, Regelverk, Personaladministrasjon, Ansettelser
Markussen, Marit Gamst Rådgiver +47-22859758 m.g.markussen@khm.uio.no Personal, Administrasjon, Rekruttering, Personaladministrasjon
Mathisen, Ingjerd Førstekonsulent +47-22858130 ingjerd.mathisen@uv.uio.no Personaladministrasjon
Modahl, Nina Rådgiver +47-22840680 nina.modahl@ncmm.uio.no Personaladministrasjon
Moss, Anders Seksjonssjef +47-22851053 anders.moss@uv.uio.no Personaladministrasjon, Administrativ ledelse, HMS, saksbehandling
Nabi, Zahida Rådgiver +47-22851351 zahida.nabi@medisin.uio.no Personaladministrasjon, Ansettelser, Rekruttering, Regelverk, HR-system
Nesteby, Maria Dana Hansen Rådgiver +47-22844686 m.d.h.nesteby@odont.uio.no Personaladministrasjon
Netland, Grethe Administrativ leder - CSMN 22 84 10 61 94 79 58 36 (mob) grethe.netland@ifikk.uio.no Personaladministrasjon, Økonomistyring
Nordstrand, Evian Rådgiver +47-22856318 evian.nordstrand@hf.uio.no Personaladministrasjon, personalrådgivning, tilsettingsutvalg
Nygaard, Hanne Skjølås Rådgiver +47-22855332 h.s.nygaard@uv.uio.no Personaladministrasjon, Rekruttering, Ansettelser, Fravær, Permisjon
Odnes, Solfrid Kontorsjef +47-22856586 solfrid.odnes@farmasi.uio.no Administrativ ledelse, Personaladministrasjon, HMS, Økonomistyring
Olsen, Elisabeth Seniorrådgiver +47-22845805 elisabeth.olsen@medisin.uio.no Personaladministrasjon, Ansettelser, HR-system, Rekruttering, Helse, miljø og sikkerhet (HMS), Arbeidsmiljøutvalg (AMU)
Opheim, Berit Lund Avdelingsleder +47-67968846 b.l.opheim@medisin.uio.no Administrasjon, Personaladministrasjon, Økonomistyring, Studieadministrasjon, Forskerstøtte MED
Opsahl, Heidi Anita Seniorkonsulent +47-22850396 h.a.opsahl@teologi.uio.no Personaladministrasjon, Arkiv, ePhorte
Pretorius, Ørjan Rådgiver +47-22856349 orjan.pretorius@mn.uio.no Personaladministrasjon, Ansettelser, Permisjoner
Reichelt, Yngvar Kontorsjef +47-22855883 reichelt@math.uio.no Administrativ ledelse, Personaladministrasjon, Ansettelser, Økonomi, Strategi
Reiss, Helga HR-sjef +47-22858310 +47-97040008 (mob) helga.reiss@hf.uio.no Personaladministrasjon
Remvik, Steffen Seniorkonsulent +47-22854278 steffen.remvik@hf.uio.no Personaladministrasjon
Riddervold, Vibeke Christine Rådgiver +47-22856236 v.c.riddervold@admin.uio.no Personaladministrasjon, Rekruttering, Ansettelser, Fravær, Permisjon
Ringvold, Therese Rådgiver +47-22851606 therese.ringvold@mn.uio.no Personaladministrasjon, Ansettelser, Permisjoner
Rockwell, Susan Rådgiver +47-22850507 susan.rockwell@medisin.uio.no Rekruttering, Ansettelser, Fravær, Permisjon, HR-system, Lønn, Personaladministrasjon, Regelverk
Sandal, Aud-Jorunn Seniorrådgiver +47-22858224 a.j.sandal@sv.uio.no Personaladministrasjon
Sandtveit, Liv Rådgiver +47-22854470 liv.sandtveit@admin.uio.no Rekruttering, Permisjon, Personaladministrasjon, Ansettelser, Fravær
Scheen, Kristin Kontorsjef +47-22842208 kristin.scheen@its.uio.no Administrativ ledelse, Personaladministrasjon, HMS
Schmedling, Harald Avdelingsleder 22 84 19 22 480 06 457 (mob) harald.schmedling@iakh.uio.no Infrastruktur, HMS, Personaladministrasjon
Sletner, Hilde Kristine Rådgiver +47-22854702 h.k.sletner@hf.uio.no Personaladministrasjon, personalrådgivning
Steenstrup, Marie Rådgiver +47-22858263 marie.steenstrup@uv.uio.no Personaladministrasjon, Rekruttering, Ansettelser
Sæther, Liv Seniorrådgiver +47-22858935 liv.sather@stk.uio.no Budsjett, Regnskap, Arkiv, Personaladministrasjon
Sørensen, Elin Østbø Administrativ leder +47-22855353 +47-95813718 (mob) e.o.sorensen@iped.uio.no Kontor, Personaladministrasjon, Økonomistyring
Thoresen, Elin Rådgiver +47-22857196 elin.thoresen@mn.uio.no Ansettelser, Permisjoner, Personaladministrasjon
Titlestad, Hilde Kvamme Rådgiver +47-22852194 h.k.titlestad@odont.uio.no Personaladministrasjon
Trofimova, Svetlana Rådgiver +47-22859226 svetlana.trofimova@medisin.uio.no Personaladministrasjon, Arbeidsrett, Rekruttering, Regelverk, Ansettelser, Sykefravær, Permisjon
Trædal, Narve Erling Tidl. kontorsjef - Pensjonist 41020255 (mob) narvet@ifi.uio.no Personaladministrasjon
Tverfjell, Tone Iren Seniorkonsulent +47-22855769 t.i.tverfjell@medisin.uio.no Regelverk, Ansettelser, Personaladministrasjon, Rekruttering
Tøllefsen, Julie Bårdsen Seniorkonsulent +47-22854033 j.b.tollefsen@hf.uio.no Personaladministrasjon
Tømmereek, Gro Førstekonsulent +47-22859841 gro.tommereek@jus.uio.no Personaladministrasjon, Rekruttering.
Ugletveit, Hedda HR-sjef +47-22851819 +47-90150537 (mob) hedda.ugletveit@nhm.uio.no Personaladministrasjon, Rekruttering, Tilsetting, Fratredelse, Fravær, Lønn, Permisjon, Pensjon, Opprykk, Likestilling, Partssamarbeid, Medbestemmelse, HR
Ulleland, David Seniorkonsulent +47-22845845 +47 97723428 david.ulleland@nhm.uio.no ePhorte, Arkiv, Personaladministrasjon, Sidegjøremål
Ullern, Lin Malin Kontorsjef +47-22840347 l.m.ullern@odont.uio.no Personaladministrasjon, Økonomi, HMS
Valbø, Line Altern Halvorsen Kontorsjef +47-22855472 l.a.h.valbo@kjemi.uio.no Budsjett, Ansettelser, Organisasjonsutvikling, Personaladministrasjon, HMS, Betaling, Strategi, Arbeidsmiljø, Økonomi, Årsplan
Valdø-Schwarz, Linda Rådgiver +47-22858242 linda.valdo-schwarz@uv.uio.no personaladministrasjon, ansettelser
Vang, Liv-Hilde Seniorkonsulent +47-22852116 l.h.vang@sv.uio.no Personaladministrasjon
Ökvist, Kristina Seniorkonsulent +47-22854054 kristina.okvist@admin.uio.no Personaladministrasjon, Rekruttering, Ansettelser, Fravær, Permisjon