Nettsider med emneord «Petroleumskontrakter»

Publisert 26. jan. 2017 12:59

Publikasjonen det vises til i DN-oppslaget (faksimile) er utgitt ved Nordisk institutt for sjørett, i MarIus 468 (2016)

Publisert 26. jan. 2017 12:35

Publikasjonen det vises til i DN-oppslaget (faksimile) er utgitt ved Nordisk institutt for sjørett, i MarIus 468 (2016)

Publisert 18. sep. 2016 18:30

Den overordnede problemstillingen er om og i hvilken grad krav oppstilles uten noen rasjonell begrunnelse og dermed er unødig kostnadsdrivende.

Publisert 26. okt. 2015 13:43

Prosjektet tek sikte på å klårleggja kva for ei tyding innkjøp og regulering av kontraktar har i samband med dei utfordringane ein har på norsk sokkel med auka kostnader og høve der kostnader vert overskride.

Oljerigg og supplyfartøy
Publisert 9. apr. 2015 14:04

Erfaringer fra Nordsjøen: Hva karakteriserer i hovedsak norske og britiske modeller for petroleumsleting, produksjon og forsyninger? I hvilken utstrekning er disse modellene relevante for å utforme tilsvarende modeller i andre land som har betydelige eller potensielle oljeressurser?