Nettsider med emneord «Petroleumsrett»

Publisert 23. juni 2015 15:07
Oljerigg og supplyfartøy
Publisert 9. apr. 2015 14:04

Erfaringer fra Nordsjøen: Hva karakteriserer i hovedsak norske og britiske modeller for petroleumsleting, produksjon og forsyninger? I hvilken utstrekning er disse modellene relevante for å utforme tilsvarende modeller i andre land som har betydelige eller potensielle oljeressurser?

Publisert 5. sep. 2014 15:16
Publisert 26. juni 2013 14:56
Publisert 26. juni 2013 14:56
Publisert 13. jan. 2011 10:56
Publisert 9. nov. 2010 07:41

Avdeling for petroleumsrett har lansert boka Petroleumsloven på 912 sider med oppdaterte kommentarer. Den forrige utgaven beskrev en helt annen virkelighet innen petroleumsnæringa. 

Publisert 29. apr. 2010 14:10
Publisert 24. juni 2009 15:45
Publisert 24. juni 2009 15:45