Personer med emneord «Refusjon»

Navn Telefon E-post Emneord
Aulin, Thomas Rådgiver +47 22858666 thomas.aulin@admin.uio.no Reise, Refusjon, Forskudd, ePhorte, Verneombud
Børing, Mette Seniorkonsulent +47 22854310 +47 95447335 mette.boring@admin.uio.no Refusjon, Innkjøp
Carlosama, Monica Carvajal Seniorrådgiver +47 22856234 +47 93480650 (mob) m.c.carlosama@admin.uio.no Rapportering, Regnskap, Refusjon, Kontroll- og avstemmingsgruppen
Grønsberg, Cindy Seniorkonsulent +47 22844474 cindy.gronsberg@iped.uio.no Studieadministrasjon, Bachelor i pedagogikk, UVEXFAC, Økonomi, Bilag, Personaladministrasjon, Refusjon, Reise, Sykemelding
Hveem, Marie Sofie Førstekonsulent +47 23066823 m.s.hveem@medisin.uio.no Administrasjon, Nettpublisering, Fakturaer, Refusjon
Kjærnet, Anniken Rådgiver +47 22859210 anniken.kjarnet@medisin.uio.no Bilag, Kontrollprogram, Fakturaer, Honorar, Refusjon
Leirdal, Henry Seniorkonsulent +47 95760046 (mob) henry.leirdal@admin.uio.no Økonomi, Regnskap, Bilag, Refusjon, Eiendomsavdelingen
Låtun, Ann-Christine Alderin Seksjonssjef +47 22856241 +47 95199391 (mob) a.c.a.latun@admin.uio.no Fravær, Ledelse, Honorar, Refusjon, Reise, Lønn
Næss, Hilde Seniorkonsulent +47 22851807 hilde.nass@nhm.uio.no Bilag, Fakturaer, Honorar, Basware, Kontrollprogram, Avstemming, Refusjon, Lønnsrapportering, Regnskap
Olsen, Gry Elisabeth Seniorkonsulent +47 22840321 +4795182445 (mob) g.e.olsen@odont.uio.no Basware, Refusjon, innkjøp, HR-portalen, Reise
Reierstad, Ingrid Førstekonsulent +47 22851679 ingrid.reierstad@nhm.uio.no Refusjon, Basware, Honorar, Kontrollprogram, Bilag, Fakturaer
Roser, Mari Rådgiver +47 22840757 mari.roser@usit.uio.no Økonomi, Regnskap, Innkjøp, Fakturaer, Refusjon
Røysum, Terje Innkjøper og arkivansvarlig +47-22858795 terje.roysum@sum.uio.no Refusjon, ePhorte, Reise
Sak, Malgorzata Magdalena Seniorkonsulent +47 23071341 m.m.sak@medisin.uio.no Innkjøp, Faktura, Refusjon, eOmpostering, Fakturering ut, Bilagslønn, Nettpublisering, Forskningsseminarer
Stageberg, Kari Rådgiver +47 22841031 kari.stageberg@admin.uio.no Refusjon, Forskudd, Reise
Strømvoll, Anne Rådgiver +47 22856319 anne.stromvoll@admin.uio.no Forskudd, Reise, Refusjon
Tyskerud, Paul Seniorkonsulent +47 22841030 paul.tyskerud@admin.uio.no Lønn, Refusjon