Personer med emneord «Rettshjelp»

Navn Telefon E-post Emneord
Johnsen, Jon T. Professor emeritus +47 22859424 +47 41471847 (mob) j.t.johnsen@jus.uio.no Rettshjelp, Rettssosiologi. Straffeprosess. Domstoler.