Nettsider med emneord «Rettsinformatikk»

Publisert 20. aug. 2018 15:16
Publisert 9. jan. 2018 09:55
Publisert 29. mai 2017 13:11
Publisert 6. apr. 2017 10:57
Publisert 6. apr. 2017 10:55
Publisert 16. feb. 2017 11:26
Publisert 16. feb. 2017 11:15
Publisert 22. okt. 2014 10:54
Publisert 4. juli 2014 11:23
Publisert 28. sep. 2012 13:51

Spørsmål knytta til samfunnstryggleik, rettstryggleik og forebygging av kriminalitet står sentralt i forskinga på overvaking ved fakultetet. Det er også spørsmål knytta til personvern og teknologiske nyvinningar.

Publisert 26. jan. 2012 13:07
Publisert 10. mars 2011 08:07

Spørsmål knytt til samfunnstryggleik, rettstryggleik og førebygging av kriminalitet står sentralt i forskinga på overvaking ved fakultetet. Det er også spørsmål knytt til personvern og teknologiske nyvinningar.

Publisert 14. feb. 2011 13:56
Publisert 14. feb. 2011 09:58

Forskinga på rettsinformatikk og e-forvalting gjeld dels rettslege spørsmål knytta til IKT og dels spørsmål knytta til juristars bruk av denne.

Publisert 9. feb. 2010 16:32
Publisert 26. mars 2008 11:15
Publisert 26. mars 2008 11:08
Publisert 26. mars 2008 10:06
Publisert 26. mars 2008 09:51