Nettsider med emneord «Rettssosiologi»

Publisert 20. okt. 2016 13:20

Daniel Arnesson undersöker i sitt doktorandprojekt utvecklingen av marknader för förnybar energi certifikat (REC) i Sydafrika, Indien och Europa med fokus på genomförandet av dessa marknader i Sverige och Norge (känd som garantier för ursprungs- och elcertifikatmarknader i två nordiska länder).

Publisert 19. mai 2016 13:03
Publisert 27. jan. 2015 10:28
Publisert 18. des. 2014 10:39

John R. Suttons bok Law/Society kom ut på Pine Forge Press i 2001. Nå som boken er tatt inn på pensum for innføringsstudenter i rettssosiologi kan det passe med en enkel anmeldelse.

Av professor em. i rettssosiologi av Thomas Mathiesen

Publisert 16. okt. 2014 11:00
Publisert 29. sep. 2014 13:51
Publisert 5. juni 2013 10:49
Publisert 2. mars 2011 15:46

Diskriminerings- og integritetsvernet i skjærefeltet mellom kjønn, alder, etnisitet og religion er viktige stikkord for forskinga ved fakultetet.

Publisert 8. feb. 2011 09:31

Kjønnsforskinga ved fakultetet studerer fyrst og framst kjønn i eit rettsleg og samfunnsvitskapleg perspektiv. Likestilling og diskriminering i arbeidslivet er eit sentralt tema.

Publisert 7. des. 2010 08:34

Ordet marginalisering peiker gjerne på grupper som rører seg i ei gråsone mellom sosial integrasjon og samfunnsmessig utstøyting.

Publisert 19. okt. 2010 13:03

Kva handlingar skal reknast som kriminelle? Korleis verkar straff på enkeltmenneske og samfunnet? Dette er spørsmål som studerast i vår forsking.

Publisert 14. okt. 2010 14:06

Verknaden av ulike straffereaksjonar, menneskerettar, samt reglar om etterforsking og handtering av straffesaker i rettsapparatet, er forskingsområde hjå oss.

Publisert 24. aug. 2010 10:45
Publisert 14. juni 2010 12:48

"Juridification in Society" examines the consequences of that our society is increasingly governed by rules and regulations.

Publisert 20. nov. 2009 23:17

Cand.jur. Lars-Jonas Nygard ved Institutt for offentlig rett avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Lekdommere i Norden. Hvilke rettspolitiske og rettssikkerhetsmessige argumenter har medført at den tradisjonelle juryordningen ikke er den dominerende i de andre nordiske landene?

Publisert 19. okt. 2009 22:44

Rettsleggjeringsprosjektet er eit forskingsprosjekt ved IKRS som ser nærmare på spørsmål om konsekvensane av at stadig større delar av samfunnslivet reguleras ved lovar og direktiv.

Publisert 19. okt. 2009 13:48

Cand.jur Lars-Jonas Nygard ved Institutt for offentlig rett vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Lekdommerne i strafferettspleien.

Publisert 20. aug. 2009 11:53
Publisert 5. jan. 2009 14:01
Publisert 10. nov. 2008 14:49
Publisert 10. nov. 2008 14:45
Publisert 10. nov. 2008 14:38
Publisert 10. nov. 2008 11:21
Publisert 10. nov. 2008 11:17
Publisert 10. nov. 2008 11:11