Nettsider med emneord «Rettssosiologi»

Publisert 8. jan. 2018 12:26
Publisert 20. okt. 2016 13:20

Daniel Arnesson undersöker i sitt doktorandprojekt utvecklingen av marknader för förnybar energi certifikat (REC) i Sydafrika, Indien och Europa med fokus på genomförandet av dessa marknader i Sverige och Norge (känd som garantier för ursprungs- och elcertifikatmarknader i två nordiska länder).

Publisert 19. mai 2016 13:03
Publisert 18. des. 2014 10:39

John R. Suttons bok Law/Society kom ut på Pine Forge Press i 2001. Nå som boken er tatt inn på pensum for innføringsstudenter i rettssosiologi kan det passe med en enkel anmeldelse.

Av professor em. i rettssosiologi av Thomas Mathiesen

Publisert 29. sep. 2014 13:51
Publisert 24. aug. 2010 10:45
Publisert 14. juni 2010 12:48

"Juridification in Society" examines the consequences of that our society is increasingly governed by rules and regulations.

Publisert 20. nov. 2009 23:17

Cand.jur. Lars-Jonas Nygard ved Institutt for offentlig rett avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Lekdommere i Norden. Hvilke rettspolitiske og rettssikkerhetsmessige argumenter har medført at den tradisjonelle juryordningen ikke er den dominerende i de andre nordiske landene?

Publisert 19. okt. 2009 22:44

Rettsleggjeringsprosjektet er eit forskingsprosjekt ved IKRS som ser nærmare på spørsmål om konsekvensane av at stadig større delar av samfunnslivet reguleras ved lovar og direktiv.

Publisert 19. okt. 2009 13:48

Cand.jur Lars-Jonas Nygard ved Institutt for offentlig rett vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Lekdommerne i strafferettspleien.

Publisert 29. sep. 2009 09:17
Publisert 20. aug. 2009 11:53
Publisert 5. jan. 2009 14:01
Publisert 10. nov. 2008 14:49
Publisert 10. nov. 2008 14:45
Publisert 10. nov. 2008 14:38
Publisert 10. nov. 2008 11:21
Publisert 10. nov. 2008 11:17
Publisert 10. nov. 2008 11:11
Publisert 14. mars 2008 09:41
Publisert 14. mars 2008 09:40
Publisert 14. mars 2008 09:23
Publisert 14. mars 2008 09:22
Publisert 13. mars 2008 10:24