Nettsider med emneord «SERI-Rettsteknologi»

Publisert 12. nov. 2012 12:41

Lover er ofte vanskelige å forstå. Det finnes ingen spesielle tekniske hjelpemidler for å gi støtte ved utarbeidelse av lover og forskrifter. Prosjektet har derfor som mål å lage et prototyp IT-verktøy som blandt annet gir hjelp til å analysere begreper, skrive godt språk og sette teksten opp på korrekt måte. Verktøyet skal også gjøre viktig informasjon tilgjengelig for forfattere av lover på riktig tidspunkt i lovgivningsprosessen.

Publisert 12. nov. 2012 12:40

RASEN er et større EU-finansiert prosjekt som fokuserer på IT-sikkerhet.