Nettsider med emneord «SERI-eForvaltning»

Publisert 8. jan. 2013 11:18

En økende bruk av IKT synliggjør den manglende samhandling mellom IKT-løsningene i forvaltningen. Systemene bygger på ulike tekniske plattformer, grensesnittene er lite standardiserte og definisjonene av data som utveksles mellom systemer er ikke konsistente. Mange etterlyser derfor en sterkere samordning av IKT-utviklingen.

Publisert 12. nov. 2012 12:42

Kan opplysninger om personer utveksles elektronisk fra et forvaltningsorgan til et annet uten samtykke fra den opplysningene gjelder? Er svaret nei, må hvert organ gjøre jobben med tradisjonell manuell innsamling av sine opplysninger. Er svaret derimot ja, kan forvaltningsorganene etablere effektive systemer for automatisk informasjonsutveksling, såkalt «elektronisk samhandling».