Nettsider med emneord «SERI-ehandel»

Publisert 1. feb. 2013 15:07

Hovedmålet med prosjektet e-Me er å framskaffe ny kunnskap om inkluderende identifiserings- og autentiseringsmekanismer i nye sosiale medier. Prosjektets empiriske forskningsarbeid er fokusert på personvern og sikkerhet for brukere med funksjons-hemming. For detaljert prosjektbeskrivelse se prosjektets engelske nettsider.

Publisert 12. nov. 2012 12:38

The overall objective of the e-Me-project is to provide new knowledge that can significantly improve the usability and accessibility of identity management (IDM) and authentication mechanisms in new social networks without compromising privacy, security or offending legal frameworks.