Nettsider med emneord «Salgspant»

Publisert 2. juni 2017 14:06

Avhandlingen tar for seg leverandørens stilling som salgspanthaver ved skipsbygging. Spørsmålet er hvilken sikkerhet et salgspant gir leverandøren ved salg på kreditt, og metodisk følges salgspantet gjennom ulike stadier i byggeprosjektet.