Nettsider med emneord «Schlegel»

Publisert 28. apr. 2016 12:49

Dette prosjektet vil studere forfatterskapet og virksomheten til eneveldejuristen Johan Frederik Wilhelm Schlegel (1765-1835). Schlegel har lenge vært neglisjert i forfatningshistorien, men som det er påvist i nyere forskning var han en sentral idégiver og formidler for de intellektuelle prosessene frem mot 1814, se Mestad (2008) og Michalsen (2010).