Nettsider med emneord «Shipping»

Publisert 8. juli 2019 16:49

Innledning ved vitenskapelig assistent Elias Settevik om temaet for sin mastergradsavhandling

 

Publisert 20. sep. 2017 16:05

Når et insolvent selskap tas under konkursbehandling, gir konkurs- og dekningsloven klare regler for hvordan virksomheten skal avvikles og for hvordan verdiene som finnes i selskapet skal fordeles mellom selskapets fordringshavere. Så lenge plikten for selskapets styre til å begjære oppbud ikke har inntruffet, er det derimot et helt annet rom for å finne løsninger på selskapets økonomiske problemer.

Publisert 26. juli 2017 15:25

The Question of Jurisdiction for applying the European Emissions Trading System to International Shipping

Publisert 12. nov. 2009 14:34