Nettsider med emneord «Sjøforsikringsrett»

Publisert 3. mai 2011 12:33

Sjøretten famnar om alle rettsområder som omhandlar skip. Problemstillingar knytta til sikkerheitsreguleringar av skip, og ulike kontraktstypar om bygging, reparasjon, drift og salg av skip, inngår i vår forsking.

Publisert 23. mars 2011 12:05

Reglande for å inngå avtalar, innhaldet i yteplikter knytta til kontraktar og verknader av mishald er sentrale problemstillingar i vår forsking.

Publisert 14. mars 2011 11:14

Vi forskar på marknad, næring og konkurranse nasjonalt og internasjonalt ved fleire miljø og på tvers av fagområde. Forskinga på marknad, innovasjon og juridiske aspekter av teknologi er også eit av satsingsområda ved fakultetet.

Publisert 24. jan. 2011 12:30

Spørsmål om sjøforsikring og personforsikring, erstatningsansvar, erstatningsutmåling og rettar knytta til fast eigedom er blant våre forskingstemaer.

Publisert 24. juni 2009 23:37