Nettsider med emneord «Sjøforsikringsrett»

Publisert 12. nov. 2019 19:44

Prosjektet er et samarbeid mellom flere aktører i forsikringsbransjen, og har som mål å opprettholde forskningen innen forsikringsrett og utvikle faget forsikringsrett ved fakultetet.

Publisert 24. juni 2009 23:37