Nettsider med emneord «Sjørett»

Publisert 13. okt. 2020 15:16
Publisert 21. aug. 2020 08:14
Brann i containerskip, Arabiahavet Brannen om bord på Mærsk Honam oppsto tirsdag ettermiddag, rundt klokken 16.20 norsk tid. Containerskipet lå da rundt 1650 kilometer sørøst for Oman i det arabiske hav(dansk TV 2)
Publisert 10. jan. 2020 09:17

Seminaret ble utsatt i våres pga korona-pandemien, men er gjenoppstått

Publisert 2. jan. 2020 14:30

Innleder: Advokat Oscar Tiberg, Chouette advokatbyrå

Forberedt kommentar: Advokat Tom Rune Nilsen, NHO

Publisert 10. sep. 2019 13:36

Innledere: Advokatene Trond Eilertsen og Herman Steen, Wikborg Rein 

Publisert 14. mars 2019 13:59

Innledere:

Professor Geir Ulfstein og advokat Hallvard Østgård

Publisert 7. feb. 2019 11:50

Introduction by Prof. Filippo Lorenzon, Faculty of Law, Dalian Maritime University (People Republic of China) and Campbell Johnston Clark Ltd, London.

Comments by Prof. Erik Røsæg, University of Oslo

 

Publisert 16. jan. 2019 17:06

Innleder: Direktør i Nordisk Skibsrederforening, advokat Steinar Nyrud

 

Publisert 4. des. 2018 11:21

8.november kolliderte fregatten KNM Helge Ingstad med tankskipet Sola TS og siden har ulykken preget nyhetsbildet. Denne kvelden går vi inn i temaet og ser på hvilke rettslige spørsmål som reises når ulykker som denne inntreffer.

Publisert 14. juli 2018 11:52

Innledere: professor Alla Pozdnakova, NIFS, advokat Henrik Hagberg, Thommessen, advokatene Mats E. Sæther og Ola Granhus Mediås, Nordisk Legal Services

Seminar med påmelding og deltakeravgift.

Påmelding stengt 

Det er påfølgende bevertning etter seminaret.

Publisert 28. feb. 2018 11:34

Innledere:

Redegjørelse for NOMAs regelverk: Georg Scheel

Fremtidsperspektiver fra de nordiske land: Peter Appel (Danmark), Stefan Brocker og Jørgen Almelöv (Sverige), Niklas Langenskiöld og Nora Gahmberg (Finland), Geir Gustavsson (Norge).

Publisert 21. sep. 2017 17:05

Professorene Finn Arnesen og Tarjei Bekkedal drøfter utslag retten til fri bevegelighet etter EØS-avtalen har for nasjonal regulering av maritime tjenester.

Publisert 13. des. 2016 10:50
Publisert 26. sep. 2016 10:55
Hurtigruten
Publisert 2. juni 2016 13:04

Nordisk institutt for sjørett inviterer til det 27. Nordiske sjørettsseminar, som finner sted på hurtigruteskipet MS Trollfjord.

Publisert 1. apr. 2016 11:20

 

”Sjørett” gjev ei framstilling av hovudprinsippa i sjøretten, med hovudfokus på den privatrettslege sjøretten. Han tek utgangspunkt i den fellesnordiske sjølova, som igjen byggjer på sentrale sjørettslege konvensjonar. I tillegg legg boka vekt på dei mange standardkontraktane som finst på området.

Publisert 23. juni 2015 15:07
Publisert 15. juni 2015 15:57

Denne utgaven av MarIus inneholder noen av foredragene som ble holdt på det 26. Nordiske sjørettsseminar, arrangert av Nordisk institutt for sjørett. Seminaret fant sted 25.- 27. august 2014 i Stockholm og samlet nesten 100 sjø- og energirettsjurister fra alle de nordiske land.

Publisert 7. nov. 2012 15:20

Sjøforsikring er forsikring knyttet til skip, offshoreinstallasjoner og godstransport.  

Publisert 15. okt. 2012 11:08
Publisert 12. okt. 2011 11:46
Publisert 29. apr. 2010 14:10
Publisert 24. juni 2009 23:50