Nettsider med emneord «Sjørett»

Publisert 21. sep. 2021 16:08

Hvordan kan det ha vært mulig for eieren å dumpe et skip med mannskap og farlig last i en fremmed havn, uten noen rettslige konsekvenser?

Dette er en kronikk, som første gang ble publisert på forskersonen.no 12. september 2021. 

Klæbo og Bolsjunov på oppløpet av femmila i VM 2021
Publisert 21. sep. 2021 13:05

En ekspert på ski, Vegard Ulvang, og en ekspert på skip, Trond Solvang, skal snakke om det som forener dem - kollisjoner.

Publisert 5. mai 2021 12:59
Publisert 4. mars 2021 09:12
Publisert 2. feb. 2021 09:00
Publisert 26. jan. 2021 09:45
Publisert 2. jan. 2020 14:30

Innleder: Advokat Oscar Tiberg, Chouette advokatbyrå

Forberedt kommentar: Advokat Tom Rune Nilsen, NHO

Publisert 10. sep. 2019 13:36

Innledere: Advokatene Trond Eilertsen og Herman Steen, Wikborg Rein 

Publisert 14. mars 2019 13:59

Innledere:

Professor Geir Ulfstein og advokat Hallvard Østgård

Publisert 7. feb. 2019 11:50

Introduction by Prof. Filippo Lorenzon, Faculty of Law, Dalian Maritime University (People Republic of China) and Campbell Johnston Clark Ltd, London.

Comments by Prof. Erik Røsæg, University of Oslo

 

Publisert 16. jan. 2019 17:06

Innleder: Direktør i Nordisk Skibsrederforening, advokat Steinar Nyrud

 

Publisert 4. des. 2018 11:21

8.november kolliderte fregatten KNM Helge Ingstad med tankskipet Sola TS og siden har ulykken preget nyhetsbildet. Denne kvelden går vi inn i temaet og ser på hvilke rettslige spørsmål som reises når ulykker som denne inntreffer.

Publisert 14. juli 2018 11:52

Innledere: professor Alla Pozdnakova, NIFS, advokat Henrik Hagberg, Thommessen, advokatene Mats E. Sæther og Ola Granhus Mediås, Nordisk Legal Services

Seminar med påmelding og deltakeravgift.

Påmelding stengt 

Det er påfølgende bevertning etter seminaret.

Publisert 28. feb. 2018 11:34

Innledere:

Redegjørelse for NOMAs regelverk: Georg Scheel

Fremtidsperspektiver fra de nordiske land: Peter Appel (Danmark), Stefan Brocker og Jørgen Almelöv (Sverige), Niklas Langenskiöld og Nora Gahmberg (Finland), Geir Gustavsson (Norge).

Publisert 21. sep. 2017 17:05

Professorene Finn Arnesen og Tarjei Bekkedal drøfter utslag retten til fri bevegelighet etter EØS-avtalen har for nasjonal regulering av maritime tjenester.

Publisert 13. des. 2016 10:50
Publisert 26. sep. 2016 10:55
Hurtigruten
Publisert 2. juni 2016 13:04

Nordisk institutt for sjørett inviterer til det 27. Nordiske sjørettsseminar, som finner sted på hurtigruteskipet MS Trollfjord.

Publisert 1. apr. 2016 11:20

 

”Sjørett” gjev ei framstilling av hovudprinsippa i sjøretten, med hovudfokus på den privatrettslege sjøretten. Han tek utgangspunkt i den fellesnordiske sjølova, som igjen byggjer på sentrale sjørettslege konvensjonar. I tillegg legg boka vekt på dei mange standardkontraktane som finst på området.

Publisert 23. juni 2015 15:07
Publisert 15. juni 2015 15:57

Denne utgaven av MarIus inneholder noen av foredragene som ble holdt på det 26. Nordiske sjørettsseminar, arrangert av Nordisk institutt for sjørett. Seminaret fant sted 25.- 27. august 2014 i Stockholm og samlet nesten 100 sjø- og energirettsjurister fra alle de nordiske land.

Publisert 7. nov. 2012 15:20

Sjøforsikring er forsikring knyttet til skip, offshoreinstallasjoner og godstransport.