Nettsider med emneord «Sjørettsfondet»

Publisert 13. aug. 2009 11:08

Nettbokhandelen Den norske bokbyen sel Sjørettsfondets publikasjonar og fraktfritt direkte til kundar og abonnentar.

Dette gjeld både bøker, tidsskriftet Marius og kompendium for studentar. 

Abonnement på Marius blir òg bestilt hos Bokbyen.

Bøker gitt ut på andre forlag blir selde i bokhandel.