Nettsider med emneord «Statsrett»

Bilde av Hillary Clinton og Donald Trump.
Publisert 2. nov. 2020 12:16

9. november 2016 våknet jeg opp og fikk sjokk. Det viste seg at Donald Trump hadde vunnet det amerikanske presidentvalget. Samme dag holdt jeg de tre siste forelesningstimene i JUROFF 1201 Introduksjon til forvaltningsrett. Jeg følte et tvingende behov for å si noe i lys av det amerikanske presidentvalget - den siste timen foreleste jeg over forvaltningsrettslige- og statsrettslige grunnstrukturer i lys av det amerikanske valget.

Daværende statsråd Anniken Hauglie på stortingets talerstol
Publisert 26. okt. 2020 09:23

Dette blogginnlegget handler om regjeringens plikt til å opplyse og informere Stortinget om EØS-rettslige spørsmål, og om opplysningsplikten er brutt i trygdeskandalen. Regjeringens opplysningsplikt er av særlig interesse i tre situasjoner: Ved fremleggelsen av forslag til lovendringer i folketrygdloven i 2017. Ved redegjørelser og høringer om trygdeskandalen i 2019/20. Og for fremtidige lovforslag som berører EØS-rettslige problemstillinger.

Faksimile fra historisk versjon av rundskriv.
Publisert 8. okt. 2020 09:53

I forrige innlegg viste vi at EØS-rettens betydning for trygderettslige oppholdskrav ikke var i departementets blindsone. Som forklaring på at feilen ikke ble oppdaget, har departementet selv pekt på sin manglende kjennskap til Navs praktisering av reglene.

Hvordan kan dette forstås, når departementet våren 2017 fremmet forslag om nettopp å lovfeste Navs praksis? Er det noe å lære av at departementet ikke så ut til å oppdage at praksisen de anbefalte lovfestet hadde ført til uriktige tilbakebetalingskrav og straffedommer?

(Del 2 av 3)

Landskap i gråtoner
Publisert 25. sep. 2020 16:57

I august kom rapporten fra Regjeringens uavhengige granskingsutvalg for trygdeskandalen. Er alle steiner nå snudd? Er all lærdom hentet? Vi mener at sammenfatninger som at «EØS-rettens betydning har befunnet seg i blindsonen til nær sagt alle involverte»  medfører en fare for at viktige erfaringer kan gå under radaren.

For å komme nærmere konkrete valg, handlinger og unnlatelser som det kan trekkes lærdommer fra, retter vi fokus mot én aktør og ett tidspunkt: Arbeids- og sosialdepartementet, våren 2017. (Del 1 av 3)

Collage av medieoppslag fra saken om utredning av ny foreningslov som ble lagt ut på anbud. Det ene bildet er av næringsminister Iselin Nybø. Det andre av arbeiderpartipolitiker Hadia Tajik.
Publisert 10. juli 2020 16:49

Tviteriatet rangerte i perioden 29. juni til 4. juli ulike måter å utrede forslag til ny lover. Etter en rysare av en avstemning, der professorenes anseelse etterhvert raste mot bunnen, kan jeg nå presentere resultatene.

Publisert 5. des. 2016 12:17
Publisert 2. okt. 2014 12:35
Publisert 5. jan. 2009 14:01