Personer med emneord «Studiestartskoordinator»

Navn Telefon E-post Emneord
Lund Thorsen, Linn A. 22856171 (delvis hjemmekontor inntil videre l.l.thorsen@ifikk.uio.no Studieadministrasjon, Studieveiledning, Studiestartskoordinator, Studiekvalitet