Nettsider med emneord «Tingsrett»

Publisert 23. apr. 2019 12:14

Førsteamanuensis Leiv Bjarte Mjøs fra Høgskolen på Vestlandet legger frem komparative arbeider om teigbaserte og matrikkelnummerbaserte systemer. Forskjellige typer sammenheng mellom registre og virkeligheten.

 

Publisert 25. feb. 2019 15:29

Professor emerita Kirsti Strøm Bull vil innlede over HR-2018-872, og jordskifteoverrettsleder Magne Reiten innleder over sak 17-033432SKJ-FROS.

Publisert 8. feb. 2019 15:35

Her finner du forslag til titler for masteravhandlingen innenfor disse temaene: Plan og bygningsrett, miljørett, tingsrett, eiendomsrett og ekspropriasjonsrett, og havrett/sjørett.

Publisert 24. jan. 2019 12:52
Publisert 20. sep. 2017 11:02
Publisert 22. sep. 2015 12:12
Publisert 31. mars 2014 14:54
Publisert 24. juni 2009 15:45
Publisert 9. des. 2008 10:50
Publisert 26. mars 2008 11:26
Publisert 26. mars 2008 11:20
Publisert 14. mars 2008 11:34