Nettsider med emneord «Tingsrett»

Publisert 7. sep. 2018 16:36

Er du interessert i naturressursrett?

Da er dette stillingen for deg!

Søknadsfrist 12. oktober 2018

Publisert 20. sep. 2017 11:02
Publisert 10. aug. 2017 13:04
Publisert 13. feb. 2017 13:42

Forskergruppen har som formål å skape møteplasser for vitenskapelige ansatte og praktikere med interesse for formuerettslige fag og kapitalmarkedsrett.

Publisert 22. sep. 2015 12:12
Publisert 31. mars 2014 14:54
Publisert 1. feb. 2011 09:46

Vår forsking handlar om rettsreglane for forvaltinga av naturressursar samt komplekse problemstillingar som klimautfordringane.

Publisert 1. feb. 2011 09:31

Den juridiske forskinga på klima og miljø ved fakultetet strekkjer seg frå miljørett og naturressursrett til petroleumsrett og tingsrett.

Publisert 24. jan. 2011 12:30

Spørsmål om sjøforsikring og personforsikring, erstatningsansvar, erstatningsutmåling og rettar knytta til fast eigedom er blant våre forskingstemaer.

Publisert 24. juni 2009 15:45
Publisert 9. des. 2008 10:50
Publisert 26. mars 2008 11:26
Publisert 26. mars 2008 11:20
Publisert 14. mars 2008 11:34