Nettsider med emneord «Tredjemannsvern»

Publisert 13. des. 2016 10:50
Publisert 19. okt. 2016 12:02

En kontraktspart som forsettlig bryter en kontrakt blir ansvarlig for kontraktsbruddet etter kontraktrettens regler. Men hva med personer som har bistått eller oppmuntret debitor til å bryte kontrakten?

Publisert 26. sep. 2016 10:55
Publisert 24. juni 2009 15:45