Nettsider med emneord «Trosfrihet»

Publisert 2. mars 2018 16:26

Over seksti personer møtte opp da SMR, STL og HL-senteret arrangerte fagseminar for å diskutere Kulturdepartementets forslag til ny felles lov for Den norske kirke og de andre tros- og livssynssamfunnene.

Publisert 26. sep. 2016 07:46

In a climate where the regulation of religion is increasingly used as an instrument in political power struggles, the growing politicisation of FoRB as a fundamental human right can have both negative and positive effects.