Nettsider med emneord «Tvisteløsning»

Publisert 18. feb. 2020 16:05

I samarbeid med Juristenes Utdanningssenter og Meklingssenteret arrangerer Institutt for offentlig rett Meklingskonferansen 2020.

Publisert 13. des. 2016 16:08

Hovedformålet med Josefin Natalie Engströms doktorgradsprosjekt er å undersøke konstitusjonaliseringsprosessen av det internasjonale investeringsrettssystemet og utfordringer knyttet til systemets kommersielle og kontraktsrettslige bakgrunn.

Publisert 3. okt. 2014 09:40
Publisert 1. juli 2013 14:13
Publisert 12. okt. 2011 11:46