Nettsider med emneord «Velferdsrett»

Frise i Oslo rådhus, "Arbeiderbevegelsens utvikling i Norge"
Publisert 10. jan. 2017 14:44

Denne forskergruppen retter oppmerksomheten mot to «søyler» som satsningsområder for forskergruppens forskning i Norge, Norden og det globale sør:

  1. Individers velferdsrettigheter i endringstider.
  2. Betydningen av diskrimineringsforbudet og retten til likestilling og selvbestemmelse for individets stilling generelt og velferdsrettigheter spesielt.
Publisert 5. des. 2016 12:17
Publisert 1. nov. 2011 13:37
Publisert 10. nov. 2008 10:59
Publisert 14. mars 2008 11:09
Publisert 14. mars 2008 09:42
Publisert 14. mars 2008 09:40
Publisert 14. mars 2008 09:29