Nettsider med emneord «Vitenskapelig assistent»

Publisert 14. feb. 2020 14:47

Er du interessert i ekspropriasjonsrett?

Da er dette stillingen for deg!

Søknadsfrist er mandag 15. juni 2020

Publisert 6. feb. 2020 15:58

Er du interessert i energi, miljø og klima?

Har du lyst til å skrive stor masteroppgave (60 p) innen energirett fra høsten 2020? Da er dette stillingen for deg!

Søknadsfrist er torsdag 5. mars 2020

Publisert 6. feb. 2020 15:35

Er du interessert i energi, miljø og klima?

Har du lyst til å skrive stor masteroppgave (60 p) innen energirett fra høsten 2020? Da er dette stillingen for deg!

Søknadsfrist er torsdag 5. mars 2020

Publisert 30. jan. 2020 13:30

Tjene pengar og byggje nettverk medan du skriv masteroppgåva?

Våre stillingar som vitskapeleg assistent med tilsetting frå haustsemestret 2020 har søknadsfrist torsdag 5. mars 2020

For alle stillingene gjelder: God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på et skandinavisk språk. UiO ønsker flere personer med innvandrer- og minoritetsbakgrunn i vitenskapelige stillinger.

God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på et skandinavisk språk er en forutsetning.God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på et skandinavisk språk er en forutsetning.

UiO ønsker flere personer med innvandrer- og minoritetsbakgrunn i vitenskapelige stillinger. Disse oppfordres til å søke. 

God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på et skandinavisk språk er en forutsetning.

UiO ønsker flere personer med innvandrer- og minoritetsbakgrunn i vitenskapelige stillinger. Disse oppfordres til å søke. 

Skip på havna i nord
Publisert 30. jan. 2020 12:55

Havbruk er viktig for Norge. Nordisk institutt for sjørett søker en student som skal skrive stor masteravhandling (60 poeng) fra høstsemestret 2020

Søknadsfrist er 12. september 2019

Publisert 30. jan. 2020 12:03

Ved Nordisk institutt for sjørett er en halvdagsstilling for studenter ledig fra høsten 2020 

Søknadsfristen er torsdag 5. mars 2020

Publisert 30. jan. 2020 12:01

Ved Senter for europarett er det ledig to halve stillinger som vitenskapelig assistent fra høsten 2020. 

Søknadsfristen er torsdag 5. mars 2020