Nettsider med emneord «Voldgiftsrett (norsk og internasjonal)»

Publisert 5. mai 2021 12:59
Bildet kan inneholde: Jobb, Hånd, Gest, Kollisjonsarbeider, Business.
Publisert 28. mai 2019 17:43

Nordisk institutt for sjørett har gleden av å invitere til Det 28. Nordiske Sjørettsseminar, som i år holdes ved Nyborg Strand Hotel og Konferencecenter, Danmark.

Publisert 13. des. 2016 16:08

Hovedformålet med Josefin Natalie Engströms doktorgradsprosjekt er å undersøke konstitusjonaliseringsprosessen av det internasjonale investeringsrettssystemet og utfordringer knyttet til systemets kommersielle og kontraktsrettslige bakgrunn.

Publisert 7. juli 2016 14:06
Publisert 15. juni 2015 15:57

Denne utgaven av MarIus inneholder noen av foredragene som ble holdt på det 26. Nordiske sjørettsseminar, arrangert av Nordisk institutt for sjørett. Seminaret fant sted 25.- 27. august 2014 i Stockholm og samlet nesten 100 sjø- og energirettsjurister fra alle de nordiske land.

Publisert 26. mars 2008 10:09