Nettsider med emneord «akvakultur»

Omslag
Publisert 20. sep. 2019 12:02

En analyse av hjemmelsgrunnlaget for nedjustering av akvakulturtillatelser i medhold av trafikklyssystemet samt utvalgte erstatningsrettslige spørsmål ved nedjusteringsvedtak

Forfatter: Håvard Berntzen

Publisert 27. feb. 2019 12:51

Vi inviterer til en ny havbruksrettsklubb med tittel: Kan kommunen styre miljøpåverknader frå akvakulturnæringa:?