Nettsider med emneord «allmenn rettsoppfatning»

Publisert 9. mars 2011 11:28

Folks oppfatning av straff, hvor strengt det bør straffes, har gjennom tidene vært et stort spørsmål, både politisk, rettsfilosofisk og rettssosiologisk.

Publisert 25. feb. 2011 16:13