Nettsider med emneord «arbeidsmiljø»

Publisert 18. des. 2017 10:58

Rapporten Juss og kjønn av Trine Rogg Korsvik og Guro Bøe Linnet er nå publisert. Det juridiske fakultet har gjort mye godt arbeid gjennom flere år for å oppnå full likestilling ved fakultetet, men rapporten viser at det fortsatt er utfordringer som skal løses.

Publisert 17. feb. 2012 14:05
Publisert 14. feb. 2011 13:23

Arbeidslivet er regulert både gjennom omfattande lovgjeving og gjennom avtalar mellom arbeidsgjevarar og arbeidstakarar og mellom organisasjonane i arbeidslivet, tariffavtalar. Arbeidsretten omfamnar alle desse formene for reguleringar og avtalar og og dessutan ei rekkje internasjonale traktatar og andre reguleringsformer.