Nettsider med emneord «arbeidsrett»

Publisert 10. feb. 2020 09:37
Publisert 21. okt. 2019 16:14

Utredningen belyser og drøfter den rettslige adgangen for EU til å bestemme at sjøfolk på utenlandske skip i europeiske farvann og kontinentalsokkel skal ha krav på vertsstatens lønns- og arbeidsvilkår.

Publisert 1. apr. 2019 13:33
Publisert 11. okt. 2018 15:20
Publisert 26. jan. 2017 09:36

Arbeidsrett er et omfattende fagfelt, som har forbindelseslinjer med en rekke andre rettsområder. To særegne kontraktstyper står sentralt – arbeidsavtaler og tariffavtaler – men arbeidsrett spenner langt videre og omfatter både privat- og offentligrettslige emnefelter, internasjonal privatrett, europeisk rett og folkerett.

Publisert 5. des. 2016 12:17
Publisert 16. aug. 2012 10:36
Publisert 12. nov. 2010 14:41

Av Stein Evju

Artiklene i denne boken spenner over store deler av dette omfattende feltet og behandler en rekke forskjellige temaer, dels rent nasjonale, dels emner med sterkt internasjonalt preg. Artiklene er et utvalg av forfatterens arbeider fra 2001 til 2010.

Publisert 10. nov. 2010 09:33

Av Stein Evju

Utvalgte artikler 2001-2010

Publisert 14. okt. 2009 16:22

Arfa er et faglig utviklingsprogram for arbeidsrett ved juridisk fakultet, delvis finansiert av Arbeids- og sosialdepartementet (ASD). Programmet skal bidra til å sikre og utvikle arbeidsrettsfaglig kompetanse.

Publisert 3. aug. 2009 13:06
Publisert 16. feb. 2009 08:33

Helga Aune ved Institutt for offentlig rett avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Kvinnekonvensjonens og kvinnerettslig teoris betydning for norsk rettsanvendelse og rettsvitenskapelige analyser

Publisert 10. feb. 2009 15:29

Cand.jur. Helga Aune ved Institutt for offentlig rett vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Deltidsarbeid. Vern mot diskriminering på strukturelt og individuelt grunnlag

Publisert 14. mars 2008 11:41
Publisert 14. mars 2008 09:36
Publisert 14. mars 2008 09:29