Nettsider med emneord «datalagring»

Publisert 17. mars 2011 10:49

I Finland lastet 15.3.1999 en ukjent person opp en kontaktannonse til et nettsted. annonsen ble lastet opp i navnet til en tolv år gammel gutt, uten guttens kunnskap. Annonsen inneholdt guttens navn og alder, en detaljert beskrivelse av guttens utseende, og en lenke til en nettside med guttens fotografi og telefonnummer ( det siste var feilskrevet). I annonsen ble det hevdet at gutten søkte intime forhold til jevnaldrene eller eldre som kunne lære ham hvordan det skulle gjøres.

Publisert 9. mars 2011 16:31

Det meste om datalagringsdirektivet er sikkert kjent for kommisjonen. Jeg skal etter hvert i fremstillingen legge vekt på sosiologiske og verdimessige momenter som kanskje er mindre kjent. Innenfor rammen av tiden som er til rådighet, kan jeg bare få nevnt noen få momenter.

Publisert 9. mars 2011 13:37

Onsdag 26. september 2007 holdt sjefen for Politiets Overvåkingstjeneste (PST), Jørn Holme, foredrag i Muslimsk Studentsamfunn. Bakgrunnen var en tydeligvis utbredt oppfatning blant muslimske studenter at de hyppig blir overvåket av PST, for eksempel ved telefonavlytting.

Publisert 7. mars 2011 15:16

Det såkalte ”datalagringsdirektivet” er vedtatt i EU. Direktivet ble sendt ut 3. februar 2006. Det implementeres nå, og står antakelig foran implementering i Norge på bakgrunn av EØS-avtalen.  

Publisert 25. feb. 2011 15:57

”FRA:s uppgift är att bedriva signalspaning till stöd för svensk utrikes-, säkerhets- och försvarspolitik. FRA skall härvid rapportera till regeringen i enlighet med vad som beslutas i ett hemligt regeringsbeslut”. Det har utan närmare precisering upprepats ända sedan FRA:s start 1942. Samma målsättning gäller den sedan årsskiftet nya möjligheten för FRA att signalspana även i kabeltrafiken.  

Publisert 25. feb. 2011 15:46

Tänk dig att var gång du ska ringa ett mobilsamtal, skicka ett sms, mail, chatta eller på annat sätt kommunicera på nätet, så dyker det upp en kontrollant som noterar vem du kontaktar, var du befinner dig samt när du ringer. Detsamma när du mottar samtal eller elektroniska meddelanden. Alla dessa uppgifter sparas sedan mellan 6 månader till 2 år. Låter det absurt? Möjligen, men det är detta som blir kontentan när EU:s datalagringsdirektiv ska träda i kraft i mars.