Nettsider med emneord «e-forvaltning»

Publisert 14. feb. 2011 09:58

Forskinga på rettsinformatikk og e-forvalting gjeld dels rettslege spørsmål knytta til IKT og dels spørsmål knytta til juristars bruk av denne.