Nettsider med emneord «eForvaltning»

Publisert 23. sep. 2015 14:44

Hvilke rettslige grunnlag har offentlige instanser for å behandle personopplysninger? Når må de ha samtykke fra den de gjelder? Går det an å utvikle et IKT-verktøy som kan innhente samtykke fra borgerne, og informere om hvordan personopplysningene deres brukes? Dette er sentrale spørsmål i «BFE-prosjektet: Brukerfokusert, Forenklet, Effektivt».

Publisert 28. sep. 2012 13:51

Spørsmål knytta til samfunnstryggleik, rettstryggleik og forebygging av kriminalitet står sentralt i forskinga på overvaking ved fakultetet. Det er også spørsmål knytta til personvern og teknologiske nyvinningar.

Publisert 10. mars 2011 08:07

Spørsmål knytt til samfunnstryggleik, rettstryggleik og førebygging av kriminalitet står sentralt i forskinga på overvaking ved fakultetet. Det er også spørsmål knytt til personvern og teknologiske nyvinningar.

Publisert 9. feb. 2010 16:32
Publisert 26. mars 2008 11:15
Publisert 26. mars 2008 09:51