Personer med emneord «ekspedisjon»

Navn Telefon E-post Emneord
Aandal, Halvor Seniorkonsulent +47-22856585 90203440 (mob) 90203440 halvor.aandal@farmasi.uio.no Ekspedisjon, Disputaser
Finne, Eirik Førstekonsulent +47-22854113 eirik.finne@ifikk.uio.no Eksamen, Klage, Studieadministrasjon, Ekspedisjon
Giil, Elisabeth I permisjon Ekspedisjon, Eksamen, Bestillinger, Studieadministrasjon, Nettredaktør, klager, begrunnelser
Ismailova, Tuhta Seniorkonsulent +47-22842202 tuhta.ismailova@its.uio.no Arkiv, ekspedisjon, innkjøpsansvarlig, administrasjon av eksamen
Jacobsen, Lourdes Cotrim Førstekonsulent +47-22851150 l.c.jacobsen@medisin.uio.no Innkjøp, Faktura, Kontorrekvista-IMB, Ekspedisjon
Kliukas-Askim, Tomas Konsulent +47 22858043 tomas.kliukas-askim@isp.uio.no Ekspedisjon, Bachelorteam, Rekvisita, Bestilling, Studieadministrasjon
Liabø, Ingrid-Helen Førstekonsulent +47-22854707 i.h.liabo@econ.uio.no Ekspedisjon, Studieadministrasjon, Studieveiledning, Eksamen bachelor
Pound, Anne Lise Bækholt Førstekonsulent +47-22854112 a.l.b.pound@ifikk.uio.no Innkjøp, Ekspedisjon, forskerbolig
Smeby, Anita Austad Førstekonsulent +47-22855886 anitasm@math.uio.no Ekspedisjon, reiseregninger, fakturabehandling, bestillinger
Stenberg, Mette Kristin Konsulent +47-22856526 m.k.stenberg@sai.uio.no ekspedisjon, pensum, bekreftelser, Instituttseminaret SAI, leverandørkontakt, rekvirent
Whiting, Matthew Rix Førstekonsulent +47-22844717 41479402 (mob) m.r.whiting@sosgeo.uio.no Ekspedisjon, Innkjøp
Øwre, Linn Kristin Konsulent +47-22855149 l.k.owre@econ.uio.no Innkjøp, Ekspedisjon, Eksamen, Studieadministrasjon