Nettsider med emneord «elektronisk-handel»

Omslag for CompLex 1989-05
Publisert 5. feb. 2019 09:39

Forbrukerkjøp og EDB

1989-05, Ellen-Kathrine Thrap-Meyer

Omslag for CompLex 1990-09
Publisert 5. feb. 2019 09:43

Merverdiavgift og EDB

1990-09, Jon Bing

Omslag for CompLex 1991-03
Publisert 5. feb. 2019 09:43

20 år med rettsinformatikk - 20 år i forvandlingens tegn

Institutt for rettsinformatikks jubileumsseminar

1991-03, Ola-Kristian Hoff

Omslag for CompLex 1990-05
Publisert 5. feb. 2019 09:42

Elektronisk betalingsform og forbrukerinteresser 1 - Arbeidsdokumenter til den nordiske konferansen 1990

1990-05, Rolf Riisnæs

Omslag for CompLex 1991-04
Publisert 5. feb. 2019 09:43

Paperless systems and EDI - a survey of Norwegian law

1991-04, Andreas Galtung

Omslag for CompLex 1991-05
Publisert 5. feb. 2019 09:43

Elektronisk betalingsform og forbrukerinteresser 2

Rapport fra den nordiske konferansen 1990

1991-05, Rolf Riisnæs

Omslag for CompLex 1992-10
Publisert 5. feb. 2019 09:43

Rettslige sider ved teletorg

1992-10, Andreas Galtung

Omslag for CompLex 1996-02
Publisert 5. feb. 2019 09:43

Public policy and legal regulation of the information market in the digital network environment

1996-02, Stephen John Saxby

Omslag for CompLex 1997-09
Publisert 5. feb. 2019 09:44

Krav til systemer for forvaltning av immaterielle rettigheter - Elektronisk handel med åndsverk i et rettsinformatisk perspektiv

1997-09, Svein Engebretsen

Omslag for CompLex 1983-06
Publisert 5. feb. 2019 09:38

Rettsspørsmål ved automatisering av forbrukerrettede betalingssystemer

1983-06, Olav Torvund

Omslag for CompLex 1983-11
Publisert 5. feb. 2019 09:38

Thomas Prebensen Steen - Teleksrett

Jørgen Hafstad - Merverdiavgift på datamaskinprogrammer; Særlig om programmer beregnet på forbrukermarkedet

1983-11, Jøgen Hafstad og Thomas Prebensen Steen

Omslag for CompLex 1983-10
Publisert 5. feb. 2019 09:38

The Trade Facilitation Commitee of the Nordic Council - Legal acceptance of international trade data transmitted by electronic means

1983-10

Omslag for CompLex 1983-14
Publisert 5. feb. 2019 09:38

1983-14, Tarjei Stensaasen

Omslag for CompLex 1988-01
Publisert 5. feb. 2019 09:39

Utvalgte emner i rettsinformatikk

1988-01, Robin Thrap-Meyer

Omslag for CompLex 1999-02
Publisert 5. feb. 2019 09:44

Betaling via internett - et utvalg av juridiske problemstillinger

1999-02, Camilla Julie Wollan

Omslag for CompLex 2001-04
Publisert 5. feb. 2019 09:47

Legal Issues of Maritime Virtual Organisations

2001-04, Emily M. Weitzenböck

Omslag for CompLex 2002-01
Publisert 5. feb. 2019 09:47

Koblingshandel og forholdet til fysisk og teknologisk integrasjon i relasjon til EØS-avtalens art. 54 (D)

2002-01, Ole Jacob Garder

Omslag for CompLex 2002-07
Publisert 5. feb. 2019 09:47

Digitale mellomledds ansvar for videreformidling av ytringer - E-handelsdirektivet art. 12-14

2002-07, Just Balstad

Omslag for CompLex 2001-03
Publisert 5. feb. 2019 09:47

Internasjonal jurisdiksjon ved elektronisk handel - med Luganokonvensjonen art 5 (5) og elektroniske agenter som eksempel

2001-03, Joakim S. T. Øren

Omslag for CompLex 2003-03
Publisert 5. feb. 2019 09:47

Etableringslandsprinsippet - En analyse av E-handelsdirektivet art 3 og prinsippet om fri bevegelighet av tjenester ved elektronisk handel

2003-03, Jon Christian Thaulow

Omslag for CompLex 2004-05
Publisert 5. feb. 2019 09:47

International jurisdiction and consumer contracts - section 4 of the Brussels Jurisdiction Regulation

2004-05, Joakim S. T. Øren

Omslag for CompLex 2003-06
Publisert 5. feb. 2019 09:47

Opphavsrettslige aspekter ved nettbasert formidling av musikk

2003-06, Stig Walle

Omslag for CompLex 2004-02
Publisert 5. feb. 2019 09:47

Ansvarsfrihet for formidler ved formidling av informasjonstjenester - E-handelsdirektivets art. 12 - 14 og E-handelslovens §§ 15 - 19

2004-02, Bård Standal

Omslag for CompLex 2007-01
Publisert 5. feb. 2019 09:49

Kontraktsregulering av domstolens kompetanse ved elektronisk handel - kometansemuligheter og -begrensninger i Brüsselforordningen (nr. 44/2001) artiklene 5.1 og 23 - avtaler om verneting og oppfyllelsessted

2007-01, Vebjørn Krag Iversen

Omslag for CompLex 2008-02
Publisert 5. feb. 2019 09:49

Electronic contracting in Europe - Benchmarking of national contract rules of United Kingdom, Germany, Italy and Norway in light of the EU E-commerce directive

2008-02, Maryke Silalahi Nuth