Nettsider med emneord «erstatningsrett»

Publisert 25. aug. 2021 08:43
Publisert 2. aug. 2021 10:58
Publisert 4. mars 2019 11:42
Publisert 13. mars 2018 18:01

Marie Engebakken Kvam er vit.ass på ekspropriasjonsprosjektet, som er et samarbeid mellom Statens vegvesen og Naturressursgruppa. Marie har vært interessert i eiendom og naturressurser lenge, og da var vit.ass stillingen i naturressursgruppa et enkelt valg.

Publisert 6. nov. 2017 09:56
Publisert 2. juni 2017 16:09

Hvem kan fremme erstatningskrav ved skadet last, hvem kan kravet rettes mot og hvilke ansvarsregler er anvendelige?

Publisert 1. mars 2017 18:24

Med utgangspunkt i tekster av Peter Lødrup

Trine-Lise Wilhelmsen ; Birgitte Hagland

Boken omhandler reglene for erstatningsansvar når skade er voldt utenfor kontraktsforhold. Fremstillingen tar for seg de alminnelige vilkårene for erstatningsansvar og utmålingen av erstatningskravet, basert på både lovfestet og ulovfestet rett
Publisert 19. okt. 2016 12:02

En kontraktspart som forsettlig bryter en kontrakt blir ansvarlig for kontraktsbruddet etter kontraktrettens regler. Men hva med personer som har bistått eller oppmuntret debitor til å bryte kontrakten?

Publisert 4. juli 2014 11:23
Publisert 31. mars 2014 14:54
Publisert 1. nov. 2011 13:37
Publisert 12. okt. 2011 11:46
Publisert 13. jan. 2011 10:56
Publisert 12. mai 2010 10:06
Publisert 24. juni 2009 23:37
Publisert 27. mars 2008 09:57
Publisert 26. mars 2008 11:26
Publisert 26. mars 2008 09:28